Direct naar hoofdinhoud
×

Noord-Limburgse gemeenten werken aan mobiliteitsambitie: Grootschalig onderzoek naar manieren van reizen

De 8 Noord-Limburgse gemeenten houden in het najaar een onderzoek onder inwoners over hoe zij in hun gemeente en de regio reizen en waar verbeterpunten liggen. Het gaat hierbij om alledaagse ritten naar het werk, de sportvereniging of een bezoek aan familie of vrienden. De uitkomsten worden gebruikt voor de Mobiliteitsambitie die opgesteld wordt om de regio ook in de toekomst voor iedereen goed bereikbaar te houden.

Lees meer

Mobiliteitsenquête
Inwoners kunnen de enquête invullen via www.trendsportal.nl/mobiliteitsenquete. In de enquête wordt gevraagd hoe inwoners zich door hun gemeente en de regio verplaatsen, hoe zij dit ervaren en wat er beter kan. Onder de deelnemers worden enkele prijzen verloot, zoals het gebruik van een elektrische deelauto.

Mobiliteitsambitie
In de Mobiliteitsambitie worden de plannen en opgaven ten aanzien van mobiliteit in de regio Noord-Limburg beschreven. Dit gaat van het verbeteren van de doorstroming op hoofdwegen, de verkeersveiligheid, leefbaarheid, duurzaamheid en plannen rond de Maaslijn. Naast input van inwoners wordt ook de samenwerking gezocht met het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen. Naar verwachting is de mobiliteitsambitie eind 2021 gereed.

Europees project e-smartec
De Mobiliteitsenquête Noord-Limburg maakt onderdeel uit van het Europese project e-smartec, waarin onderzoek gedaan wordt naar het inzetten van marketinginstrumenten bij het ontwikkelen van mobiliteitsbeleid. Dit project wordt medegefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en is mogelijk gemaakt door het INTERREG Europe programma van de Europese Unie.

Deel deze pagina op: