Direct naar hoofdinhoud
×

60 jaar en ouder Senioren

Door de vergrijzing en doordat ouderen langer zelfstandig aan het verkeer deelnemen is deze groep de afgelopen jaren sterk in omvang toegenomen.

Lees meer

Van groot belang is dat we speciale aandacht besteden aan ouderen in het verkeer omdat het kwetsbare deelnemers zijn. Het afnemen van de lichamelijke functies is een geleidelijk proces dat zeker in het begin vaak onopgemerkt blijft, maar wel gevolgen heeft voor het functioneren in het verkeer. Bovendien neemt het aantal ouderen nog steeds toe in ons land. Om die redenen is het belangrijk om hun aandacht te krijgen voor een verkeersveilige situatie bij deelname aan het verkeer. Bewustwording, afstemmen van het gedrag op de eigen (on)mogelijkheden en het op peil houden van de kennis zijn de belangrijkste doelen in de educatie voor deze doelgroep.

Doortrappen: Veilig fietsen tot je 100ste.

Ouderen fietsen graag, en willen blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. Dat zie je terug in de jaarlijkse ongevallencijfers. Zo is bijna driekwart van alle fietsdoden en bijna de helft van de ernstig gewonde fietsers in Nederland ouder dan 60 jaar (bron: SWOV). Het landelijke programma Doortrappen heeft de ambitie dat ouderen zo lang mogelijk veilig blijven fietsen. Doortrappen besteedt aandacht aan risicofactoren zoals verminderde balans en coördinatie. Het programma speelt voornamelijk in op bewustwording en gedragsverandering bij de oudere fietser om zo het risico op ongevallen te verlagen.

ROVL is namens de Provincie Limburg kwartiermaker voor het programma. Dat betekent dat de provincie gemeenten adviseert over en hen stimuleert om met Doortrappen aan de slag te gaan. Tevens heeft de Provincie Limburg een subsidieregeling opengesteld om Limburgse gemeenten financieel te ondersteunen bij het opzetten van gedragsinterventies met lokale partners gericht op het zolang mogelijk, in de zin van leeftijd, veilig laten deelnemen van 60-plussers aan het fietsverkeer. logo Doortrappen veilig fietsen tot je 100ste

Voor meer informatie over de Sub­si­die Door­trap­pen Lim­burg (Na­de­re sub­si­die­re­gels Door­trap­pen Lim­burg 2024) klik hier of neem contact op met info@rovl.nl

Voor meer informatie over het landelijke programma Doortrappen ga naar www.doortrappen.nl. Om gemeenten te ondersteunen in de communicatie over Doortrappen, is een landelijke toolbox samengesteld. Of je nu al deelneemt aan Doortrappen of gewoon regelmatig een berichtje over Doortrappen wilt plaatsen op de sociale media of op de gemeentepagina. Gebruik deze kant-en-klare middelen en teksten gerust om Doortrappen onder de aandacht te brengen bij ouderen.

Mensen met een functiebeperking

Speciale aandacht is er voor mensen in het verkeer met een functiebeperking. Deze verkeersdeelnemers lopen een verhoogd risico op een eventueel ongeval. Doel is dat men vaker en vertrouwder aan het verkeer kan deelnemen. Met of zonder hulpmiddel of aangepast vervoermiddel. Gerichte voorlichting en cursussen dragen daaraan bij.

In de toolkit van het CROW staan materialen voor deze doelgroep. Als ze getoetst zijn kun je de beoordeling bij de omschrijving terugvinden. Let op niet alle materialen zijn getoetst. 

Deel deze pagina op: