Direct naar hoofdinhoud
×

Beleid Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg

Het ROVL werkt samen met haar partners momenteel aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg. Hierin worden doelstellingen en activiteiten bepaald om de verkeersveiligheid in Limburg te verhogen.

Lees meer

Het ROVL is momenteel, samen met haar partners, het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) verder aan het invullen voor Limburg. Dit moet eind 2022 resulteren in het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg. Hierbij is het ROVL de verbindende factor in het veld van verkeersveiligheid. Een veld met een grote diversiteit aan actieve mensen en organisaties. 

Samen met de Regionale Mobiliteits Overleggen (RMO’s) en gemeenten heeft het ROVL de opdracht om te komen tot een Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg opgepakt. Aan de hand van een eerste risicoanalyse zijn eind 2019 de zeven prioritaire thema’s vastgesteld. Deze zijn, in willekeurige volgorde :
•    Veilige infrastructuur;
•    Kwetsbare verkeersdeelnemers;
•    Onervaren verkeersdeelnemers;
•    Snelheid;
•    Heterogenitiet in het verkeer;
•    Afleiding in het verkeer;
•    Rijden onder invloed.

In 2021 worden, samen met de partners, bovenstaande beleidsthema's verder uitgewerkt tot een uitvoeringsprogramma verkeersveiligheid Limburg. Daarbij worden nog nadere (risico) analyses uitgevoerd die vertaald worden in doelstellingen waaruit maatregelen worden bepaald. De maatregelen hebben onder andere betrekking op (een mix van) gedragsbeïnvloeding, educatie, infrastructurele maatregelen en handhaving.
 

Deel deze pagina op: