Direct naar hoofdinhoud
×

Beleid Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg

Het ROVL werkt samen met haar partners momenteel aan het opstellen van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg. Hierin worden doelstellingen en activiteiten bepaald om de verkeersveiligheid in Limburg te verhogen.

Lees meer

Het ROVL is momenteel, samen met haar partners, het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) verder aan het invullen voor Limburg. Hierbij is het ROVL de verbindende factor in het veld van verkeersveiligheid. Een veld met een grote diversiteit aan actieve mensen en organisaties.

Samen met de Regionale Mobiliteits Overleggen (RMO’s), gemeenten en politie is in het voorjaar het Strategisch Plan Verkeersveiligheid Limburg opgesteld. De prioritaire thema’s daarbij zijn:

  • veilige infrastructuur: inrichting van gemeentelijke 30, 50 en 60 km/u wegen en inrichting van provinciale wegen;
  • kwetsbare verkeersdeelnemers en onervaren verkeersdeelnemers: fiets en e-bike en ouderen (inclusief oudere fietsers);
  • rijden onder invloed van alcohol en drugs;
  • snelheid in het verkeer;
  • afleiding in het verkeer; en
  • verkeersovertreders.

In de komende periode worden door de betrokken partijen uitvoeringsprogramma’s vastgesteld. Zo wordt door de Provincie Limburg, naar verwachting op korte termijn, het “Beleidskader Bereikbaar en toegankelijk Limburg” vastgesteld waarin ook verkeersveiligheid aan de orde komt. Rondom de gedragsbeïnvloeding blijft ROVL o.a. inzetten op de Verkeersactieve school en Limburgse campagnekalender. Maar ook op een nieuwe Doelgroepenaanpak verkeersveiligheid (18 jaar en ouder). Dit wordt, evenals de Verkeersactieve School, een gezamenlijke aanpak van alle gemeenten en de Provincie Limburg waarmee verschillende bovengenoemde prioritaire thema’s aangepakt worden.

Deel deze pagina op: