Skip to main content

Ik val op!

Fietsen zonder licht in het donker is levensgevaarlijk. Met goede fietsverlichting neemt het risico met 20% af om in het donker te worden aangereden. Dus laat je zien! Daarom gaat eind oktober elk jaar de fietsverlichtingcampagne van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) weer van start.

Lees meer

Focus campagne
Fietsende jeugd wordt zich in toenemende mate bewust van risico’s, zo lijkt het. Dat is een goede basis om de doelstelling van het ROVL dichterbij te halen: 0 verkeersslachtoffers door zoveel mogelijk rekening met elkaar te houden in het verkeer. Maak van de 0 een punt! Goed nieuws, maar het aantal verkeersslachtoffers in die groep gaat wel maar langzaam omlaag. Gevaren die zijn verbonden aan een gebrek­kige fietsverlichting verdienen bijvoorbeeld nog steeds de nodige aandacht.

Ook dit jaaris er  weer extra aandacht voor de fiets­verlichtingscampagne in het voortgezet onderwijs. De campagne kent een aantal onderdelen, zoals een fietscheck en lesop­dracht. Door mid­del van allerhande informatie voor scholen, fietscontroles en voorlichting die door scholen aan scholieren en ouders gegeven wordt, wordt zo actief een bijdrage geleverd. In samenspraak met politie wordt vervolgens gecontroleerd of de fietsverlichting juist gevoerd wordt. Voor meer informatie kijk op www.fietsverlich­tinglaatjezien.nl.

Verlichtingscampagne voor het basisonderwijs
Ook binnen het basisonderwijs is het belangrijk aandacht te schenken aan goede fietsverlichting en ook aan goed zichtbare kleding in het donker. Binnen de reguliere methodes verkeerseducatie wordt hier dan ook ruim aandacht aan geschonken.

Als een school naast het reguliere programma extra aandacht wil schenken aan de verlichtingscampagne, is het tagproject 'Zet je licht aan'  van de ANWB een aanrader. Het project is gratis en bestellen kan via www.anwb.nl/fietsverlichtingsactie.  Ook is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van een goede verlichting en goed zichtbare kleding. Dit kan via de schoolkrant, website van school of een aparte nieuwsbrief gebeuren. Diverse verkeersmethodes hebben hiervoor kant en klare ouderinfo-brieven beschikbaar.

Een leuke ludieke acties is het organiseren van een “lichtjesdag op school”. Laat alle kinderen zo "verlicht mogelijk" naar school komen. Denk hierbij aan reflecterende kleding, lampjes, reflectors enz. De "best verlichte leerling" per groep en vervolgens van de hele school ontvangt een prijs. Verduister de speelzaal/hal en laat de leerlingen zelf beoordelen wie het best zichtbaar is. Gebruik hiervoor zaklampen enz. Een superleuke activiteit die de bewustwording over het belang van goede verlichting en goed zichtbare kleding zeker zal stimuleren.

 Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets?

 Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben of losse lampjes 
 gebruiken. Er moeten altijd reflectoren zitten op de achterkant van de fiets, op de trappers en op de wielen
 of banden.  Voor meer informatie klik hier.

Campagne
In Limburg wordt deze campagne ondersteund door posters langs invalwegen en bij scholen, advertenties in dag- en weekbladen, persbericht en via social media. De digitale materialen, advertenties, banners en het persbericht staan in de downloadlijst. Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning van eigen campagnes.

Daarnaast heeft het ministerie een toolkit ontwikkeld waarmee posters en banners gepersonaliseerd kunnen worden. Klik hier voor de toolkit. Meer info over de landelijke campagne kijk op www.daarkunjemeethuiskomen.nl/fietsverlichting.

Materialen
Zoals steeds het geval is, ontvangen alle campagnekalenderdeelnemers het campagnemateriaal in de gebruikelijke hoeveelheden. Om extra materialen aan te vragen mail naar info@rovl.nl. Bijbestellen kan, zolang de voorraad strekt. Bij de bestelling duidelijk aan geven welke postergrootte je wilt ontvangen. De posters zijn beschikbaar  in de formaten 50 X 76 cm en 84 X 118 cm.

Heb je ook interesse of wil je een eigen actie houden, stuur dan een mail naar info@rovl.nl.