Direct naar hoofdinhoud
×

Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV)

Het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en de daling van het aantal verkeersdoden stagneert. Met het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) willen we daar verandering in brengen. Het tij moet gekeerd worden. Sterker nog, nationaal is, in navolging op Limburg, ook de ambitie uitgesproken om uiteindelijk op nul verkeersslachtoffers uit te komen.

Lees meer

In het Strategisch plan verkeersveiligheid 2030: Veilig van deur tot deur (SPV) wordt een gezamenlijke visie van het Rijk en wegbeheerders gepresenteerd over de aanpak van verkeersveiligheid..

De nadruk ligt op enerzijds een proactieve aanpak op basis van risico’s en anderzijds een reactieve aanpak op basis van ongevallen. Hiervoor wordt informatie verzameld en geanalyseerd over risico’s die er nu zijn of zich in de nabije toekomst voor kunnen doen. Dit zijn bijvoorbeeld risico’s op basis van infrastructuur (een onveilig kruispunt) of weggebruikers (smartphonegebruik). Met de inschatting van de risico’s kan preventief actie worden ondernomen door de verantwoordelijke organisatie. Dit is de ‘risicogestuurde aanpak’ die nog in ontwikkeling is. Meer informatie is te lezen op de website www.kennisnetwerkspv.nl.

Landelijk is afgesproken dat iedere regio, dus ook Limburg, via een risicoanalyse tot een Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid Limburg moet komen.

Deel deze pagina op: