Skip to main content

Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Rovl.nl.

Lees meer

ROVL streeft ernaar om de eigen online informatie en dienstverlening toegankelijk te maken, overeenkomstig het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website rovl.nl.

ROVL ontwikkelt een nieuwe digitale omgeving waarin de toegankelijkheidseisen zijn opgenomen. Begin maart 2021 zal de nieuwe website van ROVL gepubliceerd worden.

Het toegankelijkheidslabel van Rovl.nl. Volg de link voor de toegankelijke versie van dit label.