Skip to main content

Campagnes

Het is de bedoeling dat mensen die zich nu goed gedragen in het verkeer, dat ook blijven doen. En dat mensen die zich onveilig gedragen in het verkeer op hun gedrag gewezen worden. En dan natuurlijk hun gedrag verbeteren. Gedrag van mensen veranderen is heel moeilijk en vraagt veel tijd en aandacht – en de juiste benadering. Maar ook het behouden van goed gedrag vergt veel inspanning. Daarom werken we samen aan de verkeersveiligheidscampagnes. Zij herinneren mensen eraan wat het goede gedrag is (de norm) en door middel van handhaving bestraft de politie ongewenst gedrag.

Lees meer

Een campagne is meer dan een poster 
Een  campagne bestaat  uit meer dan alleen een poster langs de weg. Het blijkt namelijk het meest effectief te zijn om tijdens de campagnes mensen op zo veel mogelijk manieren te benaderen. Met posters en spandoeken langs de weg, maar ook met spotjes op tv en radio, apps, via krantenberichten en acties op locatie. Daar waar gemeenten, onderwijs, politie en organisaties als VVN, Fietsersbond en TeamAlert samen optrekken in campagnes, gebeurt er meer. In Limburg stimuleren we deze samenwerking!

Campagnekalender
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ieder jaar een landelijke kalender op voor voorlichtingscampagnes over verkeersveiligheid. Deze kalender geeft aan wanneer welk campagnethema centraal staat en wie welke inzet levert. Het ROVL ondersteunt de voorlichtingsactiviteiten die gericht zijn op alcohol in het verkeer (BOB), snelheid, fietsverlichting en aandacht op de weg(MONO). Klik hier voor de campagnekalender 2020. Voor meer informatie over de landelijke campagnes ga naar www.daarkunjemeethuiskomen.nl.

Limburgse Campagnekalender 2020/20121  Periode
CarnavalsBob*  Eind januari 2020 tot eind februari
MONO, Aandacht op de weg  Begin maart tot eind april
Snelheid  Begin mei tot eind juni
ZomerBob** Geannuleerd
MONO, Aandacht op de weg  Begin september tot eind oktober
Fietsverlichting  Eind oktober tot half januari 2021
WinterBob***  Half december 2020 tot begin maart 2021

*    Carnaval: 23 februari 2020
**   Zomervakantie onderwijs:  11 juli  t/m 23  augustus 2020
*** Carnaval:  14 februari 2021