Direct naar hoofdinhoud
×

Campagnes

Om een zo breed mogelijke groep burgers bewust te maken van hun gedrag in het verkeer, voeren de samenwerkende overheden, politie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven door het jaar heen landelijke verkeersveiligheidscampagnes uit.

Lees meer

Het is de bedoeling dat mensen die zich nu goed gedragen in het verkeer, dat ook blijven doen. En dat mensen die zich onveilig gedragen in het verkeer op hun gedrag gewezen worden. En dan natuurlijk hun gedrag verbeteren. Gedrag van mensen veranderen is heel moeilijk en vraagt veel tijd en aandacht – en de juiste benadering. Maar ook het behouden van goed gedrag vergt veel inspanning. Daarom werken we samen aan de verkeersveiligheidscampagnes. Zij herinneren mensen eraan wat het goede gedrag is (de norm) en door middel van handhaving bestraft de politie ongewenst gedrag.

Een campagne is meer dan een poster

Een  campagne bestaat  uit meer dan alleen een poster langs de weg. Het blijkt namelijk het meest effectief te zijn om tijdens de campagnes mensen op zo veel mogelijk manieren te benaderen. Met posters en abri's langs de weg, maar ook met spotjes op tv en radio, bioscoopreclame, social media berichten, banners, via krantenberichten en acties op locatie. Daar waar gemeenten, onderwijs, politie en organisaties als VVN, Fietsersbond en TeamAlert samen optrekken in campagnes, gebeurt er meer. In Limburg stimuleren we deze samenwerking!

Campagnekalender

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt ieder jaar een landelijke kalender op voor voorlichtingscampagnes over verkeersveiligheid. Deze kalender geeft aan wanneer welk campagnethema centraal staat en wie welke inzet levert. Het ROVL ondersteunt de voorlichtingsactiviteiten die gericht zijn op alcohol in het verkeer (BOB), snelheid, fietsverlichting en aandacht op de weg(MONO). Voor meer informatie over de landelijke campagnes ga naar http://www.komveiligthuis.nl.

Limburgse Campagnekalender Periode
 CarnavalsBob*  Half januari tot half februari
 MONO, Aandacht op de weg  Begin maart tot eind april
 Snelheid  Begin mei tot eind juni
 ZomerBob**  Begin juli tot eind augustus
 MONO, Aandacht op de weg  Begin september tot eind oktober
 Fietsverlichting  Eind oktober tot half januari 

*  Carnaval: 11 februari 2024 / 2 maart 2025
** Zomervakantie onderwijs: 8 juli  t/m 18 augustus 2024

Deel deze pagina op: