Direct naar hoofdinhoud
×

Verkeerseducatie

Verkeerseducatie speelt een belangrijke rol bij verkeersveiligheid door verkeersdeelnemers te informeren, te trainen en te overtuigen.

Lees meer

Deelnemen aan het verkeer is een complexe taak. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, bezit een mens niet van zichzelf, maar moet hij aanleren, onder meer door veel te oefenen. Bovendien hebben verkeersdeelnemers vaak een foutief beeld van hun eigen capaciteiten: ze overschatten zichzelf, onderschatten de complexiteit van het verkeer en herkennen onvoldoende wanneer zij slecht presteren, bijvoorbeeld door vermoeidheid of stress. Dit alles leidt tot onnodige en gevaarlijke fouten. Negentig procent van alle omgevallen is te wijten aan foutief gedrag of een verkeerde houding in het verkeer. Educatie speelt een belangrijke rol bij verkeersveiligheid door verkeersdeelnemers te informeren, te trainen en te overtuigen.

Permanente verkeerseducatie

Leren en blijven leren, bewust en onbewust. Verkeer vraagt om een leven lang leren: van de peuter op de driewieler tot de oudere op de e-bike, van de brugklasser op de nieuwe school-thuisroute tot de beroepschauffeur, die onderweg is voor het bedrijf. Iedere ontwikkelingsfase en verkeersrol vraagt z’n eigen “lessen”.

Permanente verkeerseducatie betekent dus dat deze plaatsvindt telkens wanneer verwacht of geconstateerd wordt dat de bestaande competenties niet meer toereikend zijn voor veilig gedrag. Daarnaast houdt het permanente karakter in dat de educatie telkens voortbouwt op eerdere verkeerseducatie en een basis legt voor latere verkeerseducatie. Momenten waarop educatie nodig is zijn situaties waarin:

  • De verkeersomgeving verandert.
  • De verkeerstaak verandert (de overstap van de fiets naar de bromfiets, maar bijvoorbeeld ook de overstap van een auto met een traditionele brandstofmotor naar een auto met een elektrische aandrijving).
  • De verkeersregels veranderen. (bijv. voorrang fietsers van rechts, 130 km/h-wegen).
  • Personen met nieuwe soorten belangen te maken krijgen (denk aan iemand die op een bepaald moment zijn geld gaat verdienen met verkeersdeelname, bijvoorbeeld taxichauffeur).
  • Mensen in andere ontwikkelingspsychologische fasen komen (jongeren bijv. maar ook ouderen).
  • Kennis, vaardigheden en/of motivaties zijn weggezakt.

Voor ROVL is educatie een belangrijk onderdeel in het verbeteren van de verkeersveiligheid in Limburg. De activiteiten en projecten voor verkeerseducatie zijn terug te vinden in het menu aan de linkerkant.

Deel deze pagina op: