Skip to main content

Educatie

Leren en blijven leren, bewust en onbewust. Verkeer vraagt om een leven lang leren: van de peuter op de driewieler tot de oudere op de e-bike, van de brugklasser op de nieuwe school-thuisroute tot de beroepschauffeur, die onderweg is voor het bedrijf. Iedere ontwikkelingsfase en verkeersrol vraagt z’n eigen “lessen”.

Lees meer

Deelnemen aan het verkeer is een complexe taak. De vaardigheden die hiervoor nodig zijn, bezit een mens niet van zichzelf, maar moet hij aanleren, onder meer door veel te oefenen. Bovendien hebben verkeersdeelnemers vaak een foutief beeld van hun eigen capaciteiten: ze overschatten zichzelf, onderschatten de complexiteit van het verkeer en herkennen onvoldoende wanneer zij slecht presteren, bijvoorbeeld door vermoeidheid of stress. Dit alles leidt tot onnodige en gevaarlijke fouten. Negentig procent van alle omgevallen is te wijten aan foutief gedrag of een verkeerde houding in het verkeer. Educatie speelt een belangrijke rol bij deze thema’s door verkeersdeelnemers te informeren, te trainen en te overtuigen.

Waar mogelijk moet de kennis en ervaring rond de effectiviteit van de aanpak leidend zijn. De wetenschappelijke kennis op dit vlak is volop in ontwikkeling.  Belangrijk hierin is het project WEVER (Weg naar Effectieve VERkeerseducatie). Dit project van  RHDHV, SWOV en CROW wordt gefinancierd door de provincies en heeft tot doel een universele vergelijkingsmaat te ontwikkelen waarmee vergelijkbare verkeerseducatieprogramma’s voor vergelijkbare  doelgroepen of effectiviteit kunnen worden beoordeeld.