Skip to main content
×

Interessante links

In Nederland werken veel organisaties aan verkeersveiligheid. Hieronder vind je verwijzingen naar verschillende websites.

Lees meer

Rijksoverheid

Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.

SWOV

SWOV is het nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek. SWOV staat voor Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid.

Provincies

Provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale wegen. Daarbij hoort ook het onderhouden of verbeteren van de veiligheid van de wegen. Provinciaal verkeersveiligheidsbeleid richt zich enerzijds op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers en anderzijds op aanpassing van de weginfrastructuur.

Openbaar Ministerie

Het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (Parket CVOM) is het landelijke onderdeel van het Openbaar Ministerie dat zich richt op verkeershandhaving. 

ANWB

De ANWB zet zich in om het verkeer voor haar leden veiliger te maken. De ANWB stimuleert de verkeersveiligheid door in te zetten op: veilige wegen, veilig gedrag en veilige voertuigen.

Veilig Verkeer Nederland

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers.

VVN

Fietsersbond

De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers en werkt actief aan betere fietsvoorzieningen. 

Deel deze pagina op:

Selecteer jouw regio!

We filteren alle informatie (zoals nieuws, agenda en campagnes) op jouw regio. Indien je geen regio selecteert, krijg je alle informatie.

Selecteren