Direct naar hoofdinhoud
×

Verkeersactieve school tweede prijs Tour de Force initiatiefprijs

Tijdens het nationale fietscongres op 22 juni heeft het Limburgse project ‘de Verkeersactieve school’ de tweede prijs bij de Tour de Force initiatiefprijs gewonnen. Een prijs voor projecten die het fietsen in Nederland stimuleren. De Verkeersactieve school biedt praktijk- en theorieonderwijs over verkeer aan Limburgse scholen aan. In het schooljaar 2021-2022 is deze aanpak gestart en in het 2e uitvoeringsjaar neemt bijna 90% van alle Limburgse scholen in het basis- en voortgezet onderwijs deel aan het project.

Lees meer

Madeleine van Toorenburg, gedeputeerde mobiliteit van Provincie Limburg en tevens voorzitter van het Regionaal Overleg Verkeersveiligheid Limburg (ROVL), vindt de Tour de Force initiatiefprijs de kroon op het werk van de Verkeersactieve school: ‘Onze provincie is bij uitstek een fietsprovincie. Veel jongeren pakken de fiets naar school, familie of vrienden. Met de Verkeersactieve school leren leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs om veilig deel te nemen aan het verkeer. Ik ben er trots op dat de Provincie, gemeenten en het ROVL de projecten, materialen en begeleiding gratis aanbieden aan scholen zodat alle kinderen in Limburg kunnen leren hoe ze de weg veilig op kunnen gaan.”

Veilig deelnemen aan het verkeer en bewust zijn van het effect van je eigen gedrag in het verkeer zijn de basis voor het verkeersonderwijs. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan een verkeersveilige schoolomgeving en de school-thuisroute van leerlingen van een school. In de lessen worden thema’s zoals verkeerskennis, gedrag op de fiets en afleiding in het verkeer opgenomen.. [HA1] 

Tour de Force
Tour de Force is een krachtige samenwerking tussen overheden, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor een sterker fietsbeleid in Nederland. De doelstelling van Tour de Force is ambitieus: 20% meer fietskilometers in 2027 ten opzichte van 2017.

Dit jaar heef de Tour de Force voor het eerst de Tour de Force Initiatiefprijs uitgereikt op het Nationaal Fietscongres. Met deze initiatiefprijs wil Tour de Force organisaties in het zonnetje zetten die het fietsen in Nederland stimuleren door het uitvoeren en realiseren van creatieve en gezamenlijke fiets-initiatieven.

ROVL en gemeenten
Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. Samen met de Limburgse gemeenten geeft ROVL hier invulling aan. Verkeerseducatie en een verkeersveilige schoolomgeving vormen hierin belangrijke componenten. De ambitie in Limburg luidt: ieder verkeersslachtoffer is er één te veel. Met de Verkeersactieve school maken we samen van de nul een punt!

Meer informatie over de verkeersactieve school lees je op www.verkeersactieveschool.nl

Deel deze pagina op: