Direct naar hoofdinhoud
×

Subsidie Doortrappen ook in 2024 beschikbaar

’Veiliger fietsen tot je honderdste’, daar staat het programma Doortrappen voor. Gericht op oudere fietsers en met als doel hem of haar bewust maken van hoe ze zelf veilig kunnen blijven fietsen. Onder het motto ‘niet afstappen, maar doortrappen’ kunnen Limburgse gemeenten ondersteund door de Provincie Limburg ook in 2024 inzetten op dit project. Op die manier moet het aantal fietsongevallen onder senioren afnemen en kunnen ouderen langer mobiel en vitaal blijven.

Lees meer

Veel senioren fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar senioren zijn ook kwetsbaar in het verkeer.  Al jaren stijgt het aantal fietsongevallen onder senioren. Veel oudere fietsers durven na een ongeval niet meer te fietsen, wat grote impact heeft op de gezondheid, zelfredzaamheid en mogelijkheid tot sociale betrokkenheid in de maatschappij. Met Doortrappen wil de Provincie in samenwerking met gemeenten ouderen bewust maken van het aspect fietsveiligheid en hen (weer) veilig en fit op de fiets krijgen en houden. Het motiveert hen zelf maatregelen te nemen om veilig te blijven fietsen.

Het aantal deelnemende gemeenten aan Doortrappen groeit. In 2023 zijn dit al 22 Limburgse gemeenten. Zij organiseren diverse activiteiten zoals informatiebijeenkomsten, ebike-trainingen, fietsontdekdagen en groepsfietstochten samen met lokale partijen zoals ouderenverenigingen, fietsenmakers, fysiotherapeuten, VVN en Fietsersbond. Hoe meer gemeenten gaan deelnemen aan Doortrappen des te meer senioren bereikt worden.

Doortrappen is een landelijk programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat met als doel om senioren veiliger te laten fietsen. Gemeenten kunnen in samenwerking met ondersteuning van de Provincie Limburg en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL) het programma Doortrappen met lokale partners uitvoeren. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Meer informatie en aanvragen van de subsidie door gemeenten kan vanaf 1 november 2023 op www.limburg.nl/doortrappen 

Deel deze pagina op: