Direct naar hoofdinhoud
×

Stimulering helmgebruik bij kinderen en hun ouders

Het aantal fietsers dat na een ongeval met ernstig letsel op de spoedeisende hulp terecht komt, neemt toe. In een kwart van de gevallen gaat dit om ernstig hersenletsel. Het gebruik van een fietshelm vermindert de kans op hersenletsel met een derde. Dat is dus
substantieel. Toch draagt maar 2 procent van de fietsers een helm. Het dragen van een fietshelm is in Nederland niet verplicht, maar wordt wel sterk aangeraden. Daarom gaat het Hersenstrijdfonds actief het helmgebruik stimuleren bij kinderen en hun ouders in Limburg om zo het dragen van een fietshelm de norm te maken. 

Lees meer

Limburg zet je fietshelm op
Na een eerdere succesvolle campagne voor senioren gaat het Hersenstrijdfonds zich nu in Limburg richten op kinderen en hun ouders. Kinderen zijn onervaren in het verkeer en daardoor extra kwetsbaar. Hun coördinatievermogen is nog niet volledig ontwikkeld, waardoor recht fietsen en snel reageren vaak nog lastig is. Maar ook wanneer een ouder zelf fietst, met een kind voor- of achterop de fiets, zit een ongeluk in een klein hoekje. 

Het dragen van een fietshelm vermindert de kans op ernstig hoofdletsel bij een botsing of val met 60% en vermindert de kans op dodelijk hoofd-/hersenletsel met 70%. Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) laat zien dat als iedereen een fietshelm zou dragen er zeker 200 minder ernstig gewonde verkeersslachtoffers onder de 12 jaar zouden zijn. Naast de acute impact van het traumatisch hersenletsel, kunnen de langetermijngevolgen van het hersenletsel aanzienlijk zijn voor kinderen. Kinderen ervaren problemen met hervatten van activiteiten op school en thuis, hebben aandacht-, en concentratieproblemen, vertonen een verminderd aanpassingsvermogen en afgenomen sociale competenties tot evidente psychomotore invaliditeit of epilepsie. 

HersenStrijdfonds
Het Hersenstrijdfonds van de Universiteit Maastricht kan inmiddels rekenen op een groot
aantal partners die gezamenlijk het belang van het dragen van een fietshelm onderschrijven
zoals de ANWB, Veilig Verkeer Nederland, VeiligheidNL, Limburg Cycling, Artsen voor Veilig Fietsen, Interpolis, Hersenstichting en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL).

Deel deze pagina op: