Direct naar hoofdinhoud
×

Investeringsimpuls Verkeersveiligheid tweede tranche
(2022-2023)

Van 1 juli 2022 tot en met 1 oktober 2022 kunnen gemeenten, provincies en waterschappen een aanvraag indienen voor de tweede tranche. Een aanvraag kan worden ingediend voor een rijksbijdrage van maximaal 50% voor infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid verbeteren.

Lees meer

Het Rijk heeft voor de komende tien jaar € 500 mln. beschikbaar om een impuls te geven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid van provinciale, gemeentelijke en waterschapswegen. Het geld wordt in verschillende tranches besteed.

In de Regeling Stimulering Verkeersveiligheidsmaatregelen 2022-2023 is opgenomen welke maatregelen dit zijn.

De benodigde informatie om een aanvraag te kunnen doen is te vinden op een speciale website, waaronder de regeling, het aanvraagformulier en de menukaart kostenkengetallen. Alle benodigde documenten zijn te vinden op de pagina documenten.

Nieuw is dat - om een aanvraag te kunnen doen – de aanvrager moet beschikken over een risicoanalyse. En ook de verdeelsleutel is aangepast. Bij de eerste tranche gold wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Bij deze tweede tranche is de maximale rijksbijdrage bepaald op basis van het aantal km wegen in beheer van gemeenten, provincies en waterschappen.

Bron: Rijksoverheid

Deel deze pagina op: