Direct naar hoofdinhoud
×

Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg van start

Om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen ontwikkelde de Provincie Limburg de Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg. Dat heeft de Provincie samen met de Limburgse gemeenten gedaan. In deze aanpak staat gedragsbeïnvloeding centraal. De aanpak richt zich op jongeren, volwassenen en ouderen en heeft betrekking op de thema’s afleiding in het verkeer, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en snelheid. Vandaag stemde de Provincie Limburg in met deze aanpak. De komende weken besluiten ook de Limburgse gemeenten.

Lees meer

Gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van Mobiliteit: “In de provincie Limburg vinden nog steeds te veel verkeersongevallen plaats. Deze ongevallen hebben een grote impact op de samenleving, op de betrokkenen en hun naasten. Het is daarom van groot belang om de verkeersveiligheid te vergroten en het aantal verkeersslachtoffers te verminderen.”

Wetenschappelijke inzichten
De Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg is opgesteld in samenwerking met de Limburgse gemeenten en is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen. Op basis van risicoanalyses zijn de thema’s afleiding in het verkeer, rijden onder invloed van alcohol en/of drugs en snelheid geselecteerd. Naast de focus op bereik van de doelgroep is er ook ruimte voor het meten van de effectiviteit van deze doelen. Het plan richt zich op de periode van 2025-2028.

“De Provincie Limburg wil een bereikbaar en toegankelijk Limburg. Voor iedereen, want elke Limburger telt. Alle Limburgers moeten zich op een veilige manier kunnen verplaatsen voor school, werk, en vrije tijd. Dat vinden we belangrijk”, aldus gedeputeerde Kuntzelaers. “De drie doelgroepen jongeren, volwassenen en ouderen zijn van belang omdat elk van deze doelgroepen zijn eigen specifieke kenmerken en uitdagingen heeft als het gaat om verkeersveiligheid en gedragsverandering. Ze vragen dus elk om een verschillende aanpak. Gedragsverandering is echter een langdurig proces en daarom is het belangrijk om realistische doelen te stellen op de langere termijn.”

ROVL
Verantwoordelijke voor de uitvoering van de Doelgroepenaanpak Gedragsbeïnvloeding Verkeersveiligheid Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! De Doelgroepenaanpak past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Deel deze pagina op: