Direct naar hoofdinhoud
×

Campagne ‘Hou je aan de snelheidslimiet’ van start

Even wat extra gas geven, zodat je opschiet? Het lijkt niet de moeite waard om bij stil te staan. Echter: schijn bedriegt. Als alle automobilisten zich aan de snelheidslimiet houden, neemt het aantal letstelslachtoffers in Nederland met een kwart af. Daarom start maandag 6 mei 2024 weer de campagne Hou je aan de snelheidslimiet. Deze campagne, richt zich op de bewustwording van automobilisten, die ondanks dat ze van goede wil zijn toch harder rijden dan toegestaan.

Lees meer

Focus campagne
Automobilisten rijden regelmatig 10 tot 15 kilometer te hard op 30- en 50-km wegen. Vaak omdat ze met het verkeer meegaan of ongemerkt harder rijden dan toegestaan. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar de risico’s zijn behoorlijk groot. Juist op 30- en 50-km wegen zijn veel andere, kwetsbare verkeersdeelnemers aanwezig, zoals fietsers en voetgangers. Automobilisten worden dan ook opgeroepen regelmatig, uiteraard wel met aandacht voor de weg, hun snelheid te checken.

“We willen dat elke Limburger veilig thuiskomt”, aldus gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van onder meer Mobiliteit. “Iedereen kan een steentje bijdragen aan veiliger verkeer in Limburg. Want bij verreweg de meeste ongevallen is gedrag de belangrijkste oorzaak. Daarom is het belangrijk om onze verkeersveiligheidsaanpak ook te richten op gedragsbeïnvloeding. En met deze campagne willen we automobilisten bewuster maken van hun snelheid, zodat ze zich beter houden aan de snelheidslimiet. Zo maken we samen Limburg veiliger.”

Campagnebeeld
De campagne maakt gebruik van beelden van de meest kwetsbare verkeersdeelnemers (kinderen en ouderen) in combinatie met een verkeersbord. Uit onderzoek blijkt dat de acceptatie van snelheid beperkende maatregelen groter is als de rechtvaardiging voor die maatregel meteen zichtbaar is. Deze campagne draagt bij aan bewustwording bij automobilisten van hun eigen snelheidsgedrag en het naleven van de limiet.

ROVL
Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers. De campagne Hou je aan je snelheidslimiet past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Meer weten over de campagne? Klik hier.

Deel deze pagina op: