Direct naar hoofdinhoud
×

Aanleg snelle fietsroute tussen Meerssen en Maastricht van start

In 2022 wordt gestart met het volgende traject van de snelle fietsroute Sittard-Maastricht tussen Meerssen en Maastricht. De werkzaamheden tussen Meerssen en Maastricht worden gefaseerd opgepakt. Beide gemeenten werken samen voor het traject dat loopt vanaf de Vliegveldweg in Meerssen via de Maastrichterweg en Meerssenerweg naar de Viaductweg aan de rand van het centrum van Maastricht. De gebruikers van de snelle fietsroute moeten zoveel mogelijk ongehinderd en daarmee sneller, comfortabeler en veilig kunnen doorfietsen.

Lees meer

Uitvoering
In het voorjaar van 2022 wordt het traject tussen Meerssen en Maastricht-Noord gerealiseerd. Het traject volgt de bestaande fietsroute. Er worden meerdere verbeteringen aangebracht. Fietspaden worden bijvoorbeeld verbreed en voorzien van rood asfalt. Daar waar nodig worden oversteekplaatsen verbeterd, scherpe bochten rechter gemaakt en krijgen fietsers voorrang. Fietsstimulering is voor gemeente Maastricht onderdeel van slimmer en groener reizen via het ‘STOP’-principe: eerst Stappen (lopen), dan Trappen (fietsen), dan Openbaar vervoer en pas als allerlaatste Personenauto.

Vervolg richting Maastricht-Centrum
De fietsroute van Maastricht-Noord naar de Viaductweg aan de rand van het centrum van Maastricht staat op de planning voor 2023. De uitwerking van de plannen wordt in 2022 samen met omwonenden opgepakt.

Samenwerking
Voor het totale traject van 4,4 km tussen Meerssen en Maastricht werken gemeente Maastricht, Meerssen en Provincie Limburg samen. Half februari is bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat uitvoeren. Voor de bouw is € 4,4 miljoen uitgetrokken. Programmabureau Zuid-Limburg Bereikbaar ondersteunt bij de communicatie over de werkzaamheden en straks het gebruik van de snelle fietsroute.

Lees meer in het persbericht.

Bron: Zuid Limburg Bereikbaar

Deel deze pagina op: