Skip to main content

Missie, visie & beleid

Het ROVL staat voor “nul-slachtoffers”. Dat wil zeggen: op den duur geen ernstige verkeersslachtoffers meer. Ernstige slachtoffers zijn te voorkomen als wij als maatschappij daarvoor kiezen. Want elk slachtoffer is er één teveel. Het zal je kind maar zijn. Daarom dragen we die boodschap uit en werken we samen met onze partners aan de concrete realisatie daarvan.

Lees meer

Wij werken samen met onze partners aan de verbetering van de verkeersveiligheid. Daarbij dragen wij een cultuur uit van gedeelde verantwoordelijkheid, aanspreken op, samenwerking, co-creatie, openheid, transparantie, vertrouwen, innovatie, vernieuwing, doorzettingsvermogen en successen delen. Wij willen graag over grenzen heen bewegen, beleids-, organisatie- en landsgrenzen slechten. Kortom, wij maken samen van de nul een punt (#mvd01.).

Het ROVL is momenteel, samen met haar partners, het landelijke Strategische Plan Verkeersveiligheid 2030 (SPV) verder aan het invullen voor Limburg. Klik hier voor meer informatie.

Hierbij is het ROVL de verbindende factor in het veld van verkeersveiligheid. Een veld met een grote diversiteit aan actieve mensen en organisaties. In dat veld is het ROVL een ontmoetingspunt voor denken en doen, beleid en uitvoering, voor educatie, infrastructuur en handhaving. Het feit dat Provinciale Staten aan het ROVL voor de uitvoering van dit Uitvoeringsprogramma middelen ter beschikking stelt, onderstreept het politiek-maatschappelijke draagvlak.