Skip to main content

Scholen

Iedere basisschool in Limburg kan meedoen aan het Limburgs Verleersveiligheidslabel (LVL). De school moet bij deelname wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer

Wil  een school in aanmerking komen voor het Limburgs Verkeersveiligheidslabel dan moeten de volgende acties ondernomen worden:

 • Neem contact op met de gemeentelijk verkeerscoördinator of wethouder met verkeer in zijn portefeuille en bespreek of het mogelijk is om een VEBO convenant af te sluiten;
 • Je kunt ook contact opnemen met de onderwijsadiseur, Marjo Zegers, en gezamenlijk in overleg gaan met de gemeente. Mail of bel, E. marjo.zegers@home.nl of T (06) 53 153 298;
 • Als een convenant afgesloten is, dan stelt de school een verkeerscoördinator aan, een leerkracht die “de kar gaat trekken” wat betreft verkeerseducatie. Deze leerkracht krijgt hierbij ondersteuning van de onderwijsadviseur;
 • Ga als school vervolgens op zoek naar een betrokken ouder, een verkeersouder;
 • De verkeerscoördinator en verkeersouder vormen samen een werkgroep verkeer;
 • Zij nemen twee keer per jaar deel aan de netwerkvergaderingen VEBO samen met overige scholen, gemeente, VVN en politie.

Een school streeft ernaar om binnen twee jaar na het afsluiten van het VEBO-convenant het  Limburgs Verkeersveiligheidslabel (LVL) te behalen. Dit is een keurmerk dat aangeeft dat de school voldoende aandacht schenkt aan de volgende vijf onderdelen:

 1. Schoolorganisatie:
  Binnen het schoolplan is verkeerseducatie expliciet opgenomen voor de groepen 1 tot en met 8 en wordt er gebruik gemaakt van een actuele verkeersmethode. Klik hier voor de leerdoelen.
  Er is een verkeerscoördinator aangesteld die jaarlijks een actieplan met bijbehorend activiteitenoverzicht opstelt.
  De verkeerscoordinator vormt samen met de verkeersouder een werkgroep verkeer en neemt deel aan de netwerkvergaderingen.
 2. Theoretische verkeerseducatie
  In alle groepen wordt een actuele verkeersmethode gebruikt.
 3. Praktische verkeerseducatie.
  De school voert in alle groepen praktische verkeerslessen uit op het schoolplein en in de omgeving van de school. Voor voorbeelden van deze praktische lessen klik hier.  
 4. Verkeersveilige schoolomgeving en schoolthuisroutes
  Er wordt door school structureel aandacht besteed aan de manier waarop de kinderen naar school komen en in samenwerking met de gemeente en politie worden eventueel fysieke maatregelen genomen om te komen tot een veilige schoolomgeving en veilig verkeersgedrag.
 5. Betrokkenheid van ouders
  Als school heb je de ouders nodig bij het aanleren van veilig verkeersgedrag. Zij hebben hierin nadrukkelijk een voorbeeldfunctie. Het is dus erg belangrijk om de ouders te informeren over hetgeen op school aangeboden wordt en hen te wijzen op hun eigen verantwoordelijkheid in de verkeersopvoeding van hun kinderen. Voor meer informatie klik hier.

Welke ondersteuning krijg ik als school om het Limburgs verkeersveiligheidslabel te behalen?

ROVL ondersteunt scholen op twee manieren:

1. Advies van onderwijsadviseur verkeer
Elke basisschool die meedoet met het LVL krijgt ondersteuning om aan de genoemde criteria te kunnen voldoen. Indien de school denkt er klaar voor te zijn, vindt een toetsing plaats door de onderwijsadviseur. Bij voldoende resultaat ontvangt de school een labelbordje.

2. Vergoedingen
Bij deelname aan het LVL  en na het afsluiten van een VEBO-convenant met de gemeente, krijgt de school een vergoeding voor de ‘Verkeerscoördinator taken op school’ de zogenaamde convenantsgelden. Die bedragen € 750,00 per schooljaar. Het schoolbestuur wordt geacht vanuit de afgesloten convenant hier nog € 250,-- op jaarbasis aan toe te voegen. Daarnaast kan de school ook nog werkbudget ontvangen, dit is maximaal € 500,00 per schooljaar.

Scholen moeten elk jaar voor 31 mei het (digitale) actieplan voor komend schooljaar invullen, zodat gemeenten tijdig (voor 30 juni) een subsidie-aanvraag kunnen indienen bij het ROVL. Voor meer informatie over de subsidieregels en voorwaarden kijk onder subsidies verkeerseducatie.