Skip to main content

Limburgs Verkeersveiligheidslabel

Het Limburgs Verkeersveiligheidslabel (LVL) is een kwaliteitskeurmerk voor basisscholen die op een actieve manier met verkeerseducatie, een veilige schoolomgeving en een veilige schoolthuisroute omgaan.

Lees meer

Jong geleerd is oud gedaan
Om verkeerseducatie op scholen te bevorderen en een hoge kwaliteit te waarborgen is het Limburgs Verkeersveiligheidslabel ( LVL) in het leven geroepen. Dit is een keurmerk dat structuur aan scholen biedt om praktijklessen verkeerseducatie aan te bieden in alle groepen van het basisonderwijs. Scholen krijgen een leidraad om hiermee actief aan de slag te gaan. Net zoals je zwemmen niet uit een boekje kunt leren, kun je dit ook niet met verkeer. Verkeer moet je doen, voelen en beleven en vooral het oefenen van verkeersvaardigheden is belangrijk in alle groepen van het basisonderwijs.

Structurele aanpak  verkeerseducatie
Het LVL ontvangen scholen als ze o.a. kunnen aantonen dat ze verkeerseducatie structureel hebben opgenomen in hun schoolplan. Op schoolniveau wijzen ze een leerkracht aan als verkeerscoördinator. Deze stelt jaarlijks een actieplan verkeer op waarbij naast theorielessen ook praktische verkeerslessen worden ingepland in alle groepen. Tevens is er, in samenspraak met de gemeente, aandacht voor een veilige schoolomgeving en veilige schoolthuisroutes en worden ouders actief betrokken bij de verkeersopvoeding van hun kinderen.

Samenwerken
Werken aan verkeersveiligheid op de basisscholen doen we in Limburg samen, in netwerken. Bijna elke gemeente heeft een verkeersnetwerk, het VEBO netwerk (VerkeersEducatie in het BasisOnderwijs). Daarin zijn vertegenwoordigd: basisscholen, ouders, gemeente, Veilig Verkeer Nederland, politie en de onderwijsadviseur. Gemiddeld komen netwerken 2 keer per jaar samen om ontwikkelingen uit te wisselen en activiteiten op elkaar af te stemmen. Op deze manier leren we van elkaar en kunnen we elkaar ondersteunen bij het opzetten van projecten en activiteiten in het kader van verkeerseducatie.