Skip to main content

Basisonderwijs: 4-12 jarigen

Kinderen vormen een kwetsbare groep in het verkeer. Jaarlijks zijn in Nederland honderden kinderen betrokken bij verkeersongevallen. Meer dan een hele schoolklas laat daarbij het leven.

Lees meer

Kinderen moeten daarom leren veilig aan het verkeer deel te nemen. Om te bereiken dat kinderen van 4-12 jaar weerbaarder worden binnen het verkeerssysteem, is uiteraard het krijgen van een goede theoretische verkeerseducatie op de basisschool heel erg belangrijk. Maar zoals je zwemmen niet uit een boekje kunt leren, leer je het deelnemen aan het verkeer ook niet alleen doordat je de verkeersregels uit je hoofd leert. Het oefenen van vaardigheden zoals oversteken of fietsen op het schoolplein en in de schoolomgeving mag dan ook niet ontbreken in de verkeersopvoeding van alle basisschoolleerlingen. 

Om verkeerseducatie op scholen te stimuleren en een hoge kwaliteit te waarborgen, is het Limburgs Verkeersveiligheidslabel (LVL) in het leven geroepen.Dit keurmerk toont aan dat een school zich inzet voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school.

Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor een verkeersveilige schoolomgeving en veilige schoolthuisroutes. Voor een basisschool is het belangrijk om met betrekking tot het realiseren van deze zaken samenwerking te zoeken met gemeente en instanties zoals bijvoorbeeld Veilig Verkeer Nederland en de politie. Verkeersveiligheid is immers een zaak van vele partners.