Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo CAMPAGNEINFO
Editie 99 jaargang 18 - september 2023
Fietsverlichtingscampagne 'AAN in het donker' weer van start

Onder het motto ‘Aan in het donker’ start maandag 23 oktober weer de fietsverlichtingscampagne van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander. Helaas fietsen veel mensen, vooral jongeren zonder licht.

Klik hier voor ROVL/ campagnes

Vaak heeft fietsende jeugd niet door dat ze zó slecht te zien zijn, dat ze gevaar opleveren voor zichzelf en voor hun medeweggebruikers. Om hen meer bewust te maken van risico’s wordt jaarlijks in de donkere periode de fietsverlichtingscampagne uitgevoerd. Door mid­del van allerhande informatie voor scholen en voorlichting die door scholen aan scholieren en ouders gegeven wordt, wordt actief een bijdrage geleverd. In samenspraak met politie wordt vervolgens gecontroleerd of de fietsverlichting juist gevoerd wordt. Scholen, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en politie werken actief samen gedurende de campagneperiode, 23 oktober 2023 t/m half januari 2024.

 Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets?
 Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. U mag hiervoor ook losse lampjes 
 gebruiken.  Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen of banden.

Voor meer informatie over de regels klik hier.

Verlichtingsacties voor het onderwijs

De lesopdracht 'fietsverlichting laat je zien' voor het voortgezet onderwijs kent een aantal onderdelen, zoals een fietscheck en een lesop­dracht aangevuld met lessuggesties en  ideeën voor hulp bij uitvoering van de lesopdracht. Heb je als Verkeersactieve school de lesopdracht niet gekozen in de portal? Dit kan alsnog, aangezien deze lesopdracht gratis ter beschikking wordt gesteld. Ga naar de website van ROVL en log in voor de portal. Je kunt de lesopdracht bij projecten selecteren en dan direct het lesmateriaal downloaden.

Ook binnen het basisonderwijs is het belangrijk aandacht te schenken aan goede fietsverlichting en ook aan goed zichtbare kleding in het donker. Binnen de reguliere methodes verkeerseducatie wordt hier dan ook ruim aandacht aan geschonken. Ook is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van een goede verlichting en goed zichtbare kleding. Dit kan via de schoolkrant, website van school of een aparte nieuwsbrief gebeuren. Diverse verkeersmethodes hebben hiervoor kant en klare ouderinfo-brieven beschikbaar.

Leerlingen kunnen elkaars fiets controleren in een fiets(verlichtings)controle aan de hand van de checklist fietsverlichting. Deze is te vinden in de toolkit. Of organiseer een ‘lichtjesdag op school’. Laat alle kinderen zo ‘verlicht mogelijk’ naar school komen. Denk hierbij aan reflecterende kleding, lampjes, reflectors enz.  Ook zijn er kant en klare lessen over fietsverlichting te vinden bij Schoolopseef online. Deze lesmaterialen zijn prima inzetbaar naast de reguliere verkeerslessen en bevatten naast informatie ook filmpjes die vaak meer zeggen dan alleen maar tekstuele informatie.

Klik hier voor ROVL/fietsverlichting/toolkit
Campagnematerialen

Het campagnebeeld is het landelijke beeld van de ‘Aan in het donker’ campagne. In Limburg wordt de campagne ondersteund door posters langs invalwegen en in abri's, advertenties in de Limburgse media, bioscoopreclame, berichten op sociale media en persberichten. Ook worden de advertenties getoond op de informatieschermen in de streekbussen en op spiegels in horecagelegenheden in heel Limburg. De advertenties en het persbericht staan  in de toolkit op de website van het ROVL. Verder zijn hier ook de verschillende soorten posters en voorbeelden voor sociale media berichten en bijbehorend  beeldmateriaal te downloaden die partners kunnen gebruiken voor hun communicatiekanalen. Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning van eigen acties.

Zoals steeds het geval is, ontvangen alle campagnekalenderdeelnemers het campagnemateriaal in de gebruikelijke hoeveelheden. Om extra materialen aan te vragen of reacties mail naar info@rovl.nl. Bijbestellen kan, zolang de voorraad strekt. Bij de bestelling duidelijk aan geven welke postergrootte je wilt ontvangen. De posters zijn beschikbaar  in de formaten 50 X 76 cm en 84 X 118 cm.

Scholen ontvangen naast bovenstaande poster ook een aantal infographics van de ‘AAN in het donker’ campagne op A3 formaat waarop duidelijk alle informatie over fietsverlichting is terug te vinden.

Daarnaast heeft het ministerie een postergenerator ontwikkeld waarmee posters gepersonaliseerd kunnen worden. Klik hier voor de postergenerator. 

Klik hier voor ROVL/fietsverlichting/ toolkit

Volgende campagne: CarnavalsBob - half januari.

Klik hier voor volledige campagnekalender.

Voor meer informatie www.rovl.nl of info@rovl.nl

Contact
Gouvernement aan de Maas
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postbus
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen van rovl klik dan hier