Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo CAMPAGNEINFO
Editie 93 jaargang 17 - oktober 2022
Dit is de eerste digitale Campagneinfo. De laatste papieren versie verschijnt in oktober 2022. Daarna ontvangen alle deelnemers de digitale campagneinfo. Campagnematerialen worden in de komende weken per post verstuurd, rekening houdend met de schoolvakanties.
Fietsverlichtingscampagne 'AAN' weer van start

Onder het motto ‘Aan in het donker’ start maandag 31 oktober weer de fietsverlichtingscampagne van het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Zichtbaar zijn in het verkeer is erg belangrijk. Voor je eigen veiligheid, maar ook voor die van een ander. Helaas fietsen veel mensen, vooral jongeren zonder licht.

Klik hier voor ROVL campagnes

Campagne

Vaak heeft fietsende jeugd niet door dat ze zó slecht te zien zijn, dat ze gevaar opleveren voor zichzelf en voor hun medeweggebruikers. Om hen meer bewust te maken van risico’s wordt jaarlijks in de donkere periode de fietsverlichtingscampagne uitgevoerd. Door mid­del van allerhande informatie voor scholen en voorlichting die door scholen aan scholieren en ouders gegeven wordt, wordt actief een bijdrage geleverd. In samenspraak met politie wordt vervolgens gecontroleerd of de fietsverlichting juist gevoerd wordt. Scholen, gemeenten, Veilig Verkeer Nederland, ANWB en politie werken actief samen gedurende de campagneperiode, 31 oktober 2022 t/m half januari 2023.

Wat zijn de regels voor fietsverlichting en reflectoren op een fiets?

Als fietser moet u in het donker en bij slecht zicht een voorlicht en achterlicht aan hebben. U mag hiervoor ook losse lampjes gebruiken.  Daarnaast moet de fiets reflectoren hebben op de achterkant, trappers en wielen of banden.

Voor meer informatie over de regels klik hier

Verlichtingsacties voor het onderwijs

De lesopdracht 'fietsverlichting laat je zien' voor het voortgezet onderwijs kent een aantal onderdelen, zoals een fietscheck en een lesop­dracht aangevuld met lessuggesties en  ideeën voor hulp bij uitvoering van de lesopdracht. Heb je als Verkeersactieve school de lesopdracht niet gekozen in de portal? Dit kan alsnog, aangezien deze lesopdracht gratis ter beschikking wordt gesteld. Ga naar de website van ROVL en log in voor de portal. Je kunt de lesopdracht bij projecten selecteren en dan direct het lesmateriaal downloaden.

Ook binnen het basisonderwijs is het belangrijk aandacht te schenken aan goede fietsverlichting en ook aan goed zichtbare kleding in het donker. Binnen de reguliere methodes verkeerseducatie wordt hier dan ook ruim aandacht aan geschonken. Ook is het belangrijk om ouders te informeren over het belang van een goede verlichting en goed zichtbare kleding. Dit kan via de schoolkrant, website van school of een aparte nieuwsbrief gebeuren. Diverse verkeersmethodes hebben hiervoor kant en klare ouderinfo-brieven beschikbaar.

Leerlingen kunnen elkaars fiets controleren in een fiets(verlichtings)controle aan de hand van de checklist fietsverlichting. Deze is te vinden in de downloads. Of organiseer een ‘lichtjesdag op school’. Laat alle kinderen zo ‘verlicht mogelijk’ naar school komen. Denk hierbij aan reflecterende kleding, lampjes, reflectors enz.  Ook zijn er kant en klare lessen over fietsverlichting te vinden bij Schoolopseef online. Deze lesmaterialen zijn prima inzetbaar naast de reguliere verkeerslessen en bevatten naast informatie ook filmpjes die vaak meer zeggen dan alleen maar tekstuele informatie.

Als een basis- of voortgezet onderwijs school naast het reguliere programma extra aandacht wil schenken aan de verlichtingscampagne, is het tagproject ‘Zet je licht aan‘ van de ANWB een aanrader. Vanaf 17 oktober tot 19 november is het gratis tagpakket op te halen in de ANWB winkels. Voor meer informatie klik hier. Zolang de voorraad strekt.

klik hier voor ROVL fietsverlichtingsmaterialen

Campagnematerialen

Het campagnebeeld is het landelijke beeld van de ‘Aan in het donker’ campagne. In Limburg wordt de campagne ondersteund door posters langs invalwegen en in abri's, advertenties in de Limburgse media, bioscoopreclame, berichten op sociale media en persberichten. Ook worden de advertenties getoond op de informatieschermen in de streekbussen en op spiegels in horecagelegenheden in heel Limburg. De advertenties en het persbericht staan  in de downloadlijst op de website van het ROVL. Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning van eigen acties.

Zoals steeds het geval is, ontvangen alle campagnekalenderdeelnemers het campagnemateriaal in de gebruikelijke hoeveelheden. Om extra materialen aan te vragen of reacties mail naar info@rovl.nl. Bijbestellen kan, zolang de voorraad strekt. Bij de bestelling duidelijk aan geven welke postergrootte je wilt ontvangen. De posters zijn beschikbaar  in de formaten 50 X 76 cm en 84 X 118 cm.

Scholen ontvangen naast bovenstaande poster ook een aantal infographics van de ‘AAN in het donker’ campagne op A3 formaat waarop duidelijk alle informatie over fietsverlichting is terug te vinden.

Daarnaast heeft het ministerie een postergenerator ontwikkeld waarmee posters gepersonaliseerd kunnen worden. Klik hier voor de postergenerator. 

Klik hier voor ROVL fietsverlichtingsmaterialen
Inventarisatie campagneposters 2023

Om te voorkomen dat er posters verspreid worden naar onze partners in Limburg die niet worden gebruikt, houden we een inventarisatie zodat we precies weten hoeveel posters je wilt ontvangen per campagne in de toekomst. Op die manier ontvang je altijd het juiste aantal posters. Aanleiding voor de posterinventarisatie is het recent uitgevoerde onderzoek over de Limburgse Campagnekalender onder de campagnekalenderdeelnemers. Uit dit onderzoek blijkt dat een jaarlijkse inventarisatie gewenst is om verspilling van posters te voorkomen. Wil je posters blijven ontvangen dien je in dit formulier aan te geven hoeveel en welk formaat posters je per campagne wenst te ontvangen in 2023. Als je het formulier niet tijdig invult ontvang je dus vanaf januari 2023 geen posters meer!  Scholen hoeven dit formulier niet in te vullen zij ontvangen automatisch posters van de relevante campagnes. 

Klik hier voor het formulier inventarisatie campagneposters 2023

Volgende actie: CarnavalsBob - half januari.

Klik hier voor volledige campagnekalender.

Voor meer informatie www.rovl.nl of info@rovl.nl

Contact
Gouvernement aan de Maas
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postbus
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen van rovl klik dan hier