Vreemde opmaak of geen afbeeldingen? Bekijk de online versie.
logo CAMPAGNEINFO
Editie 102 jaargang 19 - april 2024
Campagne 'Hou je aan de snelheidslimiet' van start

Te hard rijden is een belangrijke oorzaak van verkeersongevallen. Vooral binnen de bebouwde kom houden automobilisten zich slecht aan de snelheidslimieten. Wel 40 tot 60% van de automobilisten rijdt regelmatig harder dan de maximumsnelheid (inschatting van SWOV). Het grootste deel van de overtreders rijdt tot 10 km boven de limiet. Daarom start op 6 mei as. de campagne over snelheidsgedrag. 

Klik hier voor ROVL/ campagnes

De campagne spreekt automobilisten aan op zijn verantwoordelijkheid voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. Hierdoor moet het aantal automobilisten dat te hard rijdt binnen de bebouwde kom verminderen. Vooral op 30 en 50 kilometerwegen. Daar vindt de meeste interactie plaats tussen automobilisten en kwetsbare verkeersdeelnemers en zijn de gevaren het grootst.

De campagne richt zich vooral op automobilisten die maximaal 10 tot 15 kilometer per uur te hard rijden. Omdat ze met het verkeer meegaan of gewoon ongemerkt harder rijden dan mag. Een paar kilometer te hard rijden lijkt onschuldig, maar het verhoogt de kans op een ongeluk met letsel of dodelijke afloop aanzienlijk.

Je weet nooit wat je tegenkomt

We doen het allemaal weleens: net iets harder rijden dan toegestaan. Soms bewust, in een poging verloren minuten in te halen. En soms onbewust, omdat onze gedachten afdwalen en we even niet opletten. Wat de reden ook is, (iets) te hard rijden is altijd heel gevaarlijk. Zeker in de bebouwde kom waar je regelmatig in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals kinderen, ouderen en fietsers. Niet beschermd door airbags en gordels, zijn zij degenen die het grootste gevaar lopen ernstig gewond te raken. Of nog erger...

Wees je bewust van je snelheid

Je snelheid bepaalt de lengte van je remweg. Een fitte bestuurder heeft bij normale weersomstandigheden minstens één seconde nodig voordat hij het rempedaal indrukt. Die reactieseconde is doorslaggevend. Want hoe hoger je snelheid, des te meer meters je in die tijd aflegt. De techniek van auto's is de laatste jaren verbeterd, maar die reactieseconde blijft gelijk. 
Je rijdt dus heel wat meters op volle snelheid door, voordat je überhaupt op de rem trapt. En dan volgt nog de afstand die je nodig hebt om de auto tot stilstand te brengen. Hieronder zie je wat te hard rijden betekent voor de remweg. Je kunt wel nagaan wat de gevolgen zijn bij nog grotere snelheidsovertredingen. 

Bij 30 kilometer per uur totale remweg 13,3 meter

Totale remweg bij 1 seconde reactietijd en een remvertraging van 7 meter per seconde

Snelheid Reactie Remmen Totale remweg
 35 km/ u  9,7 m  6,8 m  16,5 m
 40 km/ u  11,1 m  8,8 m  19,9 m
 50 km/ u  13,9 m 13,8 m  27, 7 m
 55 km/ u  15,5 m  16,7 m  32,0 m
 60 km/ u  16,7 m  19,8 m  36,5 m

Conclusie: bij een noodstop met 30 kilometer per uur sta je al stil waar je bij een snelheid van 50 kilometer per uur nog moet beginnen met remmen. Voor een overstekend kind kan dat het verschil tussen leven en dood betekenen.

Kinderen en snelheid

Kinderen zijn speels en impulsief. Hun gedrag in het verkeer is daarom onvoorspelbaar, ze kunnen onverwacht de straat oversteken als ze achter hun bal aanrennen of als ze aan de andere kant van de straat iets interessants zien. Jonge kinderen hebben allerlei eigenschappen die gevaarlijk voor ze kunnen zijn in het verkeer. Het is belangrijk dat kinderen van jongs af aan leren met het verkeer om te gaan. Een belangrijke taak is weggelegd voor de ouders. Ouders leren hun kinderen waar ze mogen lopen, spelen, hoe ze over moeten steken en hoe ze veilig kunnen fietsen. Leer kinderen altijd goed uit te kijken en leer ze respect te hebben voor andere verkeersdeelnemers. Vanaf hun zesde levensjaar ontwikkelen kinderen pas een gevoel voor gevaar. Pas op een leeftijd van ongeveer twaalf jaar is een kind in staat om zich als een volwassene in het verkeer te gedragen en ook de verkeersregels te kennen. Dit is tevens het moment dat ze een beter zicht hebben op moeilijke verkeerssituaties. 

Scholen kunnen deze informatie en informatie over de snelheidscampagne uit onderstaande toolkit delen met ouders via hun communicatiemiddelen zoals nieuwsbrieven en hun wijzen op het belang van defensief en rustig rijden in de directe schoolomgeving.

Klik hier voor ROVL/ Snelheid/ toolkit
Campagnematerialen

Naast de mottoborden op het hoofdwegennet bestaat de campagne uit posters langs invalwegen. Op die wijze worden automobilisten ter plaatse op hun rijgedrag aangesproken. Ook zijn er advertenties in dag- en wekbladen, persbericht en berichten op sociale media. De advertenties en het persbericht staan op de website van ROVL en kunnen gedownload worden. Tevens staan er in de toolkit folders en banners die scholen, gemeenten en andere partners kunnen gebruiken voor hun communicatiekanalen. Dit materiaal is vrijelijk te gebruiken ter ondersteuning van eigen campagnes. Voor meer informatie over de landelijke campagne ga naar www.komveiligthuis.nl.

Voor regionale ondersteuning van deze campagne zijn twee poster varianten, één gericht op 30 km zones en één op 50 km zones, in twee formaten beschikbaar beschikbaar:
- Poster 30 KM zones 50x76 cm en/of poster 30 KM zones 84x118 cm
- Poster 50 KM zones 50x76 cm en/of poster 50 KM zones 84x118 cm
 
Alle campagnekalenderdeelnemers ontvangen het campagnemateriaal in de aangegeven hoeveelheden. Voor alle materialen geldt op = op! Voor nabestellingen en reacties op deze actie kunt u reageren via info@rovl.nl

Klik hier voor ROVL/ Snelheid/ toolkit

Volgende campagne: Bob zomer - begin juli.

Klik hier voor volledige campagnekalender.

Voor meer informatie www.rovl.nl of info@rovl.nl

Contact
Gouvernement aan de Maas
Limburglaan 10
6229 GA Maastricht
Postbus
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT
Indien u geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen van rovl klik dan hier