Skip to main content

Thema 'Aandacht op de weg'

Onder het motto ‘elk slachtoffer is er één teveel’ stelt het ROVL het thema ‘Aandacht op de weg’ in 2018 centraal, net als in 2016 en 2017. Een breed en urgent thema, waar iedere verkeersdeelnemer mee in aanraking komt. Dus niet alleen de automobilist, maar ook bijvoorbeeld de fietser en de voetganger. In 2018 willen we verkeersdeelnemers (meer) bewust maken van de risico’s in het verkeer door afleiding. Verkeersdeelnemers zullen aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en gedragsalternatieven zullen worden aangereikt. Dit alles om veilig gedrag in het verkeer te stimuleren en de aandacht op de weg te houden.

Lees meer

Problematiek
Uit onderzoek blijkt dat steeds meer automobilisten onderweg afgeleid worden door activiteiten die niets met het (drukke) verkeer te maken hebben, zoals luisteren naar muziek, mobiel bellen of appen. Afleiding in het verkeer draagt bij aan een aanzienlijk aantal ongevallen en vormt daardoor een groeiend veiligheidsprobleem. Door de steeds verdergaande verspreiding van elektronische apparatuur in het verkeer wordt dit probleem steeds groter. Wetenschappelijke studies schatten dat afleiding een rol speelt bij het ontstaan van  5-25% van alle auto-ongevallen en 70% bij vrachtwagen-ongevallen. Vele afleidende activiteiten verhogen het ongevalsrisico. Recente studies laten zien dat activiteiten waardoor voor langere tijd niet op de weg gekeken wordt, zoals appen, het meest gevaarlijk zijn.

Met de nog steeds toenemende drukte op de wegen is het voor automobilisten en fietsers een absolute 'must' om tijdens het rijden de aandacht voor de volle honderd procent op de weg te houden. Eén moment van verslapte aandacht of afleiding kan  desastreuze gevolgen hebben, zoals uit de ongevallenstatistieken helaas nog maar al te vaak blijkt. Hoe kan het dan toch nog steeds zo vaak in het verkeer misgaan door onoplettendheid?

Wat is afleiding?
Een grote boosdoener blijkt de elektronica, die automobilisten in de auto dagelijks gebruiken, met name de smartphone. Zo weet inmiddels iedereen dat handheld bellen in de auto absoluut niet door de beugel kan. Maar een handsfree  telefoongesprek in de auto kan de bestuurder ook dusdanig afleiden, dat hij te weinig aandacht heeft voor de veiligheid op de weg. Maar ook een gesprek met een medepassagier kan al leiden tot een ongeval, want ook dit kan afleiden van de hoofdtaak van de bestuurder: het veilig door het verkeer loodsen van zijn voertuig.

Wis je dat luisteren naar muziek in de auto of op de fiets ook kan afleiden van de aandacht op de weg? De bij zijn favoriete liedje wegdromende verkeersdeelnemer vormt een gevaar op de weg, omdat zijn gedachten daarbij gemakkelijk afdwalen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor andere verkeersdeelnemers vormt dat een niet te onderschatten ongevalsrisico. En wat te denken van het groeiende leger verkeersdeelnemers dat meent onderweg best nog wel even te kunnen sms'en of te  appen? Wanneer je drie seconden op het telefoonscherm kijkt, leg je de lengte van een voetbalveld (90 meter) af bij een snelheid van 100 km/u. Als net op dat moment een vrachtwagen gaat inhalen, kan je reactie dus al gauw een fatale seconde te laat zijn.

Samenwerking
In het kader van de campagne ‘Maak van de nul een punt’ zet het ROVL samen met diverse actoren, zoals gemeenten, onderwijs, jongerenorganisatie TeamAlert, Politie, TLN, Ouderenbond KBO, Rijkswaterstaat, regio's en gemeenten en Veilig Verkeer Nederland, zich in voor minder ongevallen en minder letsel als gevolg van afleiding in het verkeer. Werken aan bewustwording van de risico’s van afleiding in het verkeer  en het eigen veilig gedrag staan in dat kader komend jaar op de agenda.

Meer informatie over het programma 'aandacht op de weg' klik hier. Volg onze facebookpagina of kijk in de agenda voor activiteiten.