Direct naar hoofdinhoud
×

Platform/stuurgroep

ROVL heeft een platform en een stuurgroep. De partners van het ROVL zijn vertegenwoordigd in het platform en/of stuurgroep.

Lees meer

Het platform is breed samengesteld met vertegenwoordigers van diverse disciplines: overheid en wegbeheerders, onderwijs, maatschappelijke organisaties, handhaving, Regionaal Mobiliteits Overleg (RMO’s)/gemeenten, bedrijfsleven en brancheorganisaties. Het platform is een ontmoetingsplaats voor mensen en organisaties die elkaar verbinden op het gebied van verkeersveiligheid.

De stuurgroep bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van het platform, aangevuld met de secretaris. Deze vertegenwoordigers zijn Politie, Openbaar Ministerie (OM), RMO Noord-Limburg, RMO Sittard-Geleen, RMO Parkstad, RMO Midden-Limburg, RMO Maastricht/Heuvelland, Provincie Limburg, Voortgezet Onderwijs en VVN en hebben zitting namens de verschillende organisatorische stromingen uit het platform.

Onderstaand een overzicht van de partners. Klik op het logo voor contactinformatie.

ANWB
Arriva Nederland
BOVAG
CBR
Fietsersbond
GGZ-groep
Huis voor de Sport
KBO Limburg
LWV
Mondriaan Zorggroep
Openbaar Ministerie
Politie Limburg
Provincie Limburg
Provincie Limburg België
Rijkswaterstaat
RMO Midden-Limburg
RMO Noord-Limburg
RMO Parkstad Limburg
ROVL
SWOV
TLN
Veilig Verkeer nederland
Voortgezet Onderwijs

Deel deze pagina op: