Skip to main content

Platform/ stuurgroep

Het ROVL bestaat uit een programmateam, stuurgroep en platform. De partners van het ROVL, die tevens ambassadeurs verkeersveiligheid zijn, vormen samen de platformorganisatie. Het platform is een ontmoetingsplaats voor mensen en organisaties die elkaar verbinden op het gebied van verkeersveiligheid.

Lees meer

Het platform is breed samengesteld met vertegenwoordigers van de volgende disciplines: overheid en wegbeheerders, onderwijs, maatschappelijke organisaties handhaving, RMO’s en bedrijfsleven en brancheorganisaties.

De stuurgroep bestaat uit een aantal vertegenwoordigers van het platform, aangevuld met de secretaris. Deze vertegenwoordigers zijn Politie, RMO Noord-Limburg, RMO Sittard-Geleen, ROVL, Voortgezet Onderwijs en VVN en hebben zitting namens de verschillende organisatorische stromingen uit het platform.

Onderstand een overzicht van de partners. Klik op het logo voor contactinformatie.