Skip to main content

Verkeersles voor leerlingen De Schrank

Basisschool De Schrank in Ospel heeft met de gemeente Nederweert het convenant VerkeersEducatie BasisOnderwijs (VEBO-convenant) afgesloten. Daarmee is er op alle basisscholen in de gemeente extra aandacht voor veilig deelnemen aan het verkeer. Volgens Ron Hillebrink van Veilig Verkeer Nederland afdeling Nederweert is dit ‘uniek voor Limburg’.

Lees meer

Leren over het verkeer
Een ongeluk zit in een klein hoekje. Zeker in het verkeer. Daar ben je niet alleen verantwoordelijk voor je eigen gedrag. Je hebt er ook te maken met het gedrag van anderen. Om te bereiken dat kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar weerbaarder worden binnen het verkeerssysteem, is goede theoretische verkeerseducatie op de basisschool heel erg belangrijk. Maar zoals je zwemmen niet uit een boekje leert, zo leer je het deelnemen aan het verkeer niet alleen door verkeersregels uit je hoofd te leren.

Verkeersopvoeding
Het oefenen van vaardigheden zoals oversteken of fietsen op het schoolplein en in de schoolomgeving is dan ook van groot belang in de verkeersopvoeding van alle basisschoolleerlingen. Uiteraard moet er ook aandacht zijn voor een verkeersveilige schoolomgeving en veilige schoolthuisroutes. Voor een basisschool is het belangrijk om voor het realiseren van deze zaken samenwerking te zoeken met de gemeente en instanties zoals Veilig Verkeer Nederland en de politie. Verkeersveiligheid is immers een zaak van meer partners. De rol van ouders is ook belangrijk.

VEBO-convenant
Basisschool De Schrank sloot onlangs met de gemeente Nederweert het convenant VerkeersEducatieBasisOnderwijs (VEBO-convenant) af. Hierin staan afspraken over de extra aandacht die de school aan verkeerseducatie besteedt en de (financiële) ondersteuning die de school daarbij krijgt van de gemeente Nederweert en het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Basisschool De Schrank is de laatste basisschool die het convenant heeft afgesloten. De overige basisscholen binnen de gemeentegrenzen maakten al deel uit van het VEBO-netwerk.

Veilig Verkeer Nederland
Veilig Verkeer Nederland (VVN) afdeling Nederweert zet zich al jaren in voor het bevorderen van de verkeersveiligheid. Dat doet de organisatie op diverse manieren. Bijvoorbeeld door het geven van scootmobielcursussen, fietscursussen voor statushouders en controles van fietsen.

Foto: Ook leerlingen van Basisschool De Schrank krijgen voortaan extra verkeersonderwijs – gemeente Nederweert

Bron:Nederweert24.nl