Skip to main content

Uitnodiging landelijke aftrap SPV2030

Eind 2018 is het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) 2030 'Veilig van deur tot deur' gepubliceerd en namens Rijk, provincies, gemeenten en vervoerregio's aan de Tweede Kamer verzonden. Op 14 februari zullen de minister van Infrastructuur en Waterstaat en bestuurders van provincies en gemeenten in Mediaplaza Utrecht een nieuw tijdperk voor verkeersveiligheid inluiden.

Lees meer

Het SPV2030 is tot stand gekomen met betrokkenheid van de verschillende overheden en maatschappelijke partners. Tijdens eerdere landelijke bijeenkomsten is door een brede vertegenwoordiging van organisaties input geleverd.

Het team SPV2013 is trots op dit interactieve proces en het resultaat en wil dit succes markeren. Betrokkenen bij het onderwerp verkeersveiligheid  zijn daarom van harte uitgenodigd op 14 februari van 10 tot 15 uur in Utrecht. 

De gezamenlijke ambitie van Rijk, provincies, vervoerregio's en gemeenten is om te streven naar nul verkeersslachtoffers, waarbij de risicogestuurde aanpak de nieuwe werkwijze is.

De bijeenkomst op 14 februari heeft daarom ook een vertaling van het SPV2030 naar de praktijk: Wat betekent de ambitieuze visie in het plan voor uw dagelijks werk? En hoe gaat elke verkeersveiligheidsregio komen tot een risicoanalyse en een regionaal uitvoeringsplan?

Locatie:
Media Plaza 
Croeselaan 6 
Utrecht 

Programma:

09:30 – 10:00 uur               Inloop met koffie

10:00 – 11:20 uur               Welkomstwoord en toelichting visie en ambitie SPV2030

11.40 – 12:15 uur               Interview en feestelijke aftrap met minister Cora van Nieuwenhuizen en lokale                                                 bestuurders

12.15 -  13.15 uur               Lunch

13:30 – 14:30 uur               Workshops

14.30 – 15.00 uur                Plenaire terugkoppeling

15:00 – 16:00 uur               Mogelijkheid tot napraten met een drankje

Aanmelden
U kunt zich tot uiterlijk 31 januari 2019 aanmelden voor de bijeenkomst via deze link.
Voorafgaand aan de bijeenkomst wordt u gevraagd welk workshopthema uw voorkeur heeft en ontvangt u een routebeschrijving en het definitieve programma. 

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar: verkeersveiligheid@minienm.nl.
En kijk ook eens op de website www.verkeersveiligheid2030.nl voor interessante artikelen, interviews en achtergrondinformatie.

Het team SPV2010 hoopt dat u (opnieuw) een actieve rol wilt spelen in het verkeersveiliger maken van Nederland en dichterbij de ambitie van nul verkeersslachtoffers te komen en kijkt  er naar uit u (weer) te ontmoeten op 14 februari.

Uiteraard wordt het op prijs gesteld als u deze uitnodiging doorstuurt naar uw relaties die ook betrokken zijn bij het onderwerp verkeersveiligheid. Zij worden graag ook uitgenodigd om zich aan te melden voor de bijeenkomst.