Skip to main content

Ongevallencijfers in Limburg

Eén van de manieren om een beeld van de verkeersveiligheid in Limburg te krijgen is de ontwikkeling van de verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in de afgelopen periode te analyseren.

Lees meer

Ongevallen- en slachtoffercijfers.
Vanaf 2010 tot en met 2014 lijkt er een afname te zijn in het aantal ernstige ongevallen in Limburg, echter dit is te wijten aan een verslechterde registratie door de politie.

Registratie tot 2009
Tot 2009 was er in Nederland een goede registratie van ongevallen, waardoor betrouwbare ongevallen analyses mogelijk waren.

Registratie 2009–2013
De wijze waarop verkeersongevallen werden geregistreerd, is in 2009 ingrijpend veranderd. Slechts nog een beknopte omschrijving van een verkeersongeval werd nog vastgelegd.  De politie-organisatie hoopte op die manier de administratieve last te kunnen verminderen, ten gunste van haar operationele taken. Al snel na de invoering van de nieuwe ongevallenregistratie regende het klachten. Naar aanleiding hiervan heeft de Minister van Veiligheid en Justitie toegezegd dat de registratie door de politie van verkeersongevallen in 2013 weer op orde komt.

In onderstaande downloads zijn overzichten te vinden van ongevallen en slachtoffers in Limburg in de periode 2014 tot en met 2018, uitgesplitst naar kruispunt of wegvak, naar leeftijd en vervoerwijze, naar jaar en afloop, naar leeftijd, naar vervoerwijze, naar binnen of buiten bebouwde kom.