Skip to main content

Ongevallencijfers in Limburg

Eén van de manieren om een beeld van de verkeersveiligheid in Limburg te krijgen is de ontwikkeling van de verkeersongevallen en verkeersslachtoffers in de afgelopen periode te analyseren.

Lees meer

Ongevallen- en slachtoffercijfers.

In onderstaande downloads zijn overzichten te vinden van ongevallen en slachtoffers in Limburg in de periode 2015 tot en met 2019, uitgesplitst naar kruispunt of wegvak, naar jaar en afloop, naar leeftijdscategorie, naar binnen of buiten bebouwde kom, naar vervoerwijze, en naar leeftijdscategorie en vervoerwijze .