Skip to main content

Interessante links

In Nederland werken veel organisaties aan verkeersveiligheid. Hieronder vind je verwijzingen naar verschillende websites, waarop je informatie over het gevoerde beleid kunt terugvinden.

Lees meer

Rijksoverheid
Met verschillende maatregelen wil de overheid het verkeer veiliger maken en het aantal verkeersdoden en ernstige verkeersgewonden terugdringen.Klik hier voor meer informatie.

CVOM Handhaving
Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie (CVOM) is het kennis- en expertisecentrum van het OM op het gebied van verkeer(shandhaving). Klik hier voor meer informatie.

Provincies
Provincies zijn verantwoordelijk voor het beheer van de provinciale (vaar) wegen. Daarbij hoort ook het onderhouden of verbeteren van de veiligheid van de (vaar) wegen. Provinciaal verkeersveiligheidsbeleid richt zich enerzijds op gedragsbeïnvloeding van verkeersdeelnemers en anderzijds op aanpassing van de weginfrastructuur. Klik hier voor meer informatie.

SWOV
In 1962 richtten de ANWB, het Verbond van Verzekeraars, de RAI en het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) op. Wetenschappelijke kennis moest helpen om het enorme aantal verkeersdoden (destijds rond de 2000) terug te dringen.SWOV stond in de jaren negentig aan de basis van een verkeersveiligheidsvisie die ongevallen moet voorkomen en – daar waar een ongeval tóch plaatsvindt – de ernst van de afloop moet beperken: de visie Duurzaam Veilig wegverkeer.

Onder SWOV-publicaties vindt u uiteraard SWOV-rapporten en factsheets maar bijvoorbeeld ook (wetenschappelijke) artikelen en boeken waar SWOV-onderzoekers een bijdrage aan hebben geleverd.Klik hier voor meer informatie.

ANWB
De ANWB zet zich al meer dan 130 jaar in om het verkeer veiliger te maken. Lees hier over hoe de ANWB dat doet.

VVN
Veilig Verkeer Nederland (VVN) is een actieve vereniging voor, door en van verkeersdeelnemers. De vereniging bestaat uit besturen op landelijk, districts-, en afdelingsniveau. Daarnaast prijst VVN zich gelukkig met de inzet van tienduizenden verkeersbrigadiers, verkeersouders, verkeerskundig consulenten, bedrijfsadviseurs en vele andere vrijwilligers. De vrijwilligers en besturen worden ondersteund door professionals die opereren vanuit een van de zes vestigingen. Zij beschikken in de meeste gevallen over (een combinatie van) verkeerskundige, bedrijfskundige en/of sociologische expertise .Klik hier voor meer informatie.

Fietsersbond
De Fietsersbond behartigt de belangen van fietsers en werkt actief aan betere fietsvoorzieningen. Dat doen ze al meer dan veertig jaar, omdat fietsen overal goed voor is: voor de bereikbaarheid van steden, voor het milieu, voor je plezier en voor een gezond leven. Klik hier voor meer informatie.

.