Skip to main content

3. Wat doe jij bij een ongeval?

Hoe zorgen leerlingen ervoor dat ze geen ongeluk krijgen (zie ook module 1 en 2)?

Lees meer

Deze en andere vragen, zoals wat leerlingen kunnen doen als ze getuige zijn van een ongeluk of zelf als slachtoffer bij een ongeluk betrokken zijn, zijn onderdeel van deze module. Ook de eigen verantwoordelijkheid van leerlingen: je mag niet wegrijden bij een ongeval. De eerste minuten na een ongeluk zijn cruciaal: weten hoe te handelen als je getuige bent van een ongeluk redt levens!


Relevant voor: leerjaar 2/3.

In de toolkit van het CROW staan projecten die aansluiten op deze module. Als ze getoetst zijn kun je de beoordeling bij de omschrijving terugvinden. Let op niet alle materialen zijn getoetst. Bijvoorbeeld de Verkeerseducatiedagen. Indien je een project wilt uitvoeren kun je bij jouw gemeente navraag doen of er subsidiemogelijkheden zijn.