Skip to main content

2. Rijden in groepen

Rijden in groepen komt vaak voor en brengt vaak (veel) verkeersonveiligheid met zich mee.

Lees meer

Leerlingen worden steeds mobieler, hebben meer vrienden en doen meer dingen samen in groepen, niet alleen op weg naar school, maar ook privé. De lesinhoud: bewust worden, ervaren en kennis opdoen rondom de thema’s die voor het onderwerp rijden in groepen van belang zijn (zoals juist gedrag bij fietsen in een groep, groepsdruk en oplettendheid in het verkeer).

Bij aanvullende Limburgse materialen kun je ondersteunende informatie vinden over ontwerpwedstrijd 'Smart op weg', voorrang en rotondes, schooltassen op de fiets en brugklassers veilig op weg naar school.


Relevant voor: leerjaar 1 (brugklassers)/leerjaar 2.

In de toolkit van het CROW staan projecten die aansluiten op deze module. Als ze getoetst zijn kun je de beoordeling bij de omschrijving terugvinden. Let op niet alle materialen zijn getoetst. Voorbeelden zijn 'Veilig op weg! blijf uit de dode hoek' en Verkeerseducatiedagen. Indien je een project wilt uitvoeren kun je bij jouw gemeente navraag doen of er subsidiemogelijkheden zijn.