Skip to main content

7. De jonge bestuurder

In de periode dat jongeren de weg op gaan met een brommer, scooter of als beginnend automobilist, is een aantal van hen op zoek naar de kick van opwinding en gevaar.

Lees meer

In die periode laten ze zich weinig tot niets vertellen door ouders, docenten, politie en rij-instructeurs. Toch laat onderzoek zien dat verkeerseducatie loont, met name als jongeren/leeftijdsgenoten met elkaar bespreken wat de risico's en gevolgen zijn van verkeersonveilig gedrag. Dit staat dan ook centraal in deze module, die bedoeld is voor derde- en vierdejaars leerlingen.

Doelen van de les zijn, dat leerlingen

  • zich bewust zijn van hun kwetsbaarheid in het verkeer;
  • de kwetsbaarheid van de bromfietser kunnen beschrijven en de noodzaak van helmgebruik kunnen beargumenteren;
  • voorbeelden kunnen geven van veilig en van risicovol verkeersgedrag.

Bij aanvullende Limburgse materialen kun je ondersteunende informatie vinden over het project Traffic Informers Limburg.

Relevant voor: leerjaar 3 en volgend.

In de toolkit van het CROW staan projecten die aansluiten op deze module. Als ze getoetst zijn kun je de beoordeling bij de omschrijving terugvinden. Let op niet alle materialen zijn getoetst. Voorbeeld is 'Zeven sloten'. Indien je een project wilt uitvoeren kun je bij jouw gemeente navraag doen of er subsidiemogelijkheden zijn