Skip to main content

Totally Traffic

Totally Traffic bestaat uit acht modules. De opbouw van de modules 1 t/m 7 is hetzelfde. Elke module bestaat uit drie lessen van elk 50 minuten. De lessen hebben een vaste opbouw. Les 1 richt zich op bewustwording, les 2 richt zich op ervaren, les 3 richt zich op kennis opdoen.

Lees meer

1. Lesopbouw
Een les bestaat in principe uit drie delen: 1 kennisoverdracht,  2 interactieve opdracht, 3 nabespreken en afronden. Iedere les is zo opgezet dat er ruimte is voor interactie, zelfreflectie en het delen van ervaringen. De lessen zijn flexibel inzetbaar en bovendien eenvoudig aan te passen aan de specifieke school-en lessituatie.

2. Inloggen TotallyTraffic
De verkeerscoördinatoren van de scholen die een convenant hebben afgesloten met de gemeente hebben een inlogcode ontvangen waarmee zij toegang kunnen krijgen tot de digitale lessen van Totally Traffic. Per module zijn hier behalve de lessen met bijbehorende filmpjes, ook  cijfers en feiten, ouderbrieven, leerlingmateriaal en factsheets beschikbaar.

3. Vetveilig
De modules 1 t/m 7 worden ondersteund door beeldmateriaal in de vorm van een e-learning. De deelnemende scholen ontvangen van het ROVL een extra inlogcode hiervoor.  Vet Veilig is een website met online trainingen en informatie. De trainingen op deze website helpen om ongelukken te voorkomen en veiliger deel te nemen aan het verkeer. De filmpjes van Vet Veilig zijn opgenomen in het TT-lesprogramma.

De volgende modules van Totally Traffic zijn beschikbaar: