Skip to main content

Scholen

Iedere school binnen het voortgezet onderwijs in Limburg kan meedoen aan Totally Traffic (TT). De school moet bij deelname wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Lees meer

Voorwaarden
Een TT-school moet voldoen aan de volgende punten:

  • School heeft een convenant afgesloten met haar gemeente;
  • Voorafgaand aan het schooljaar zal de verkeerscoördinator een jaarlijks (digitaal) actieplan invullen;
  • De school zal uitvoering geven aan de module fietsverlichting laat je zien (fietscontrole);
  • De school zal daarnaast nog minimaal twee lesmodules TT uitvoeren;
  • De verkeerscoördinator dient deel te nemen aan de regionale netwerkoverleggen (twee per schooljaar).

Elke voortgezet onderwijsschool die meedoet met TT krijgt van de provincie de verkeerseducatie modules aangeboden, op papier en digitaal via de site. 

Vergoedingen
Bij deelname aan TT krijgt de school een vergoeding voor de ‘Verkeerscoördinator taken op school’ de zogenaamde convenantsgelden. Die bedragen € 1.500 per schooljaar. Daarnaast kan de school ook nog werkbudget ontvangen, dit is maximaal € 500,00 per schooljaar. Om hiervoor in aanmerking te komen sluit de school met de gemeente een convenant.

Scholen moeten elk jaar voor 31 mei het (digitale) actieplan voor komend schooljaar invullen, zodat gemeenten tijdig (voor 30 juni) een subsidie-aanvraag kunnen indienen bij het ROVL. Voor meer informatie over de subsidie regels en voorwaarden kijk onder subsidies verkeerseducatie.