Skip to main content

Voorrang en rotondes

Fietsers hebben vaak moeite met de voorrangsregels, met name bij het nemen van rotondes. Als ik een rotonde nader wie heeft dan voorrang? Als ik op de rotonde ben, heb ik dan voorrang? Is er verschil tussen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom?

Lees meer

Fietsers hebben vaak moeite met de voorrangsregels, met name bij het nemen van rotondes. Als ik een rotonde nader wie heeft dan voorrang? Als ik op de rotonde ben, heb ik dan voorrang? Is er verschil tussen binnen de bebouwde kom en buiten de bebouwde kom?

Voor het beantwoorden van deze vragen kan gebruik gemaakt worden van de folder.