Skip to main content

Overige educatie

Het aanleren van verkeerskennis, verkeersvaardigheden en een veilige houding is een randvoorwaarde voor veilig gedrag en dus een van de pijlers van verkeersveiligheid. We denken daarbij niet alleen aan de formele verkeerseducatie op scholen, maar ook aan verkeersopvoeding, communicatie en voorlichting en het voorbeeldgedrag van anderen. Gedragsbeïnvloeding in brede zin dus.

Lees meer

Onder overige educatie vind je projecten voor peuters en hun ouders, jongeren en volwassenen van 25 jaar en ouder. Dit zijn projecten die niet via de reguliere onderwijsinstellingen aangeboden worden.