Skip to main content

StudioFlits op 't Wildveld in Venlo

Jongeren op 't Wildveld in Venlo worden donderdag 7 december door stichting TeamAlert uitgedaagd op de weg te letten in plaats van op hun mobiel. De verkeersveiligheidsorganisatie TeamAlert, voor en door jongeren, test met het project StudioFlits of fietsers van 12 tot en met 24 jaar zich laten afleiden op de fiets.

Lees meer

Driekwart van de Nederlandse jongeren gebruikt een smartphone tijdens het fietsen, blijkt uit onderzoek van TeamAlert en AllSecur uit 2014. Uit onderzoek van Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid uit 2013 komt naar voren dat deze jongeren 1,4 keer meer risico op een ongeval hebben dan hun leeftijdsgenoten die geen apparaten gebruiken tijdens het fietsen.

Aandacht op de weg
TeamAlert vindt dat jongeren zich meer bewust moeten zijn van de gevaren van hun eigen gedrag en gaat hierover op unieke wijze met jongeren in gesprek. Zo zijn alle voorlichtingsmedewerkers van dezelfde leeftijd als de jongeren en staat het zelf laten ervaren centraal in het project.

Tijdens de uitvoering van StudioFlits op 't Wildveld in Venlo gaan jongeren uit het praktijkonderwijs leren door te doen. In groepen gaan ze het gewenst en ongewenst gedrag uitbeelden met foto's en teksten. Dit wordt vervolgens weer onderling besproken. Zo zijn ze op een interactieve manier bezig met verkeersbveiligheid. Met een videosimulatievideo brengen de jongeren de opgedane kennis direct in de praktijk.

Centraal thema is aandacht op de weg en de risico's van afleiding in het verkeer, zoals smartphones en muziek in het verkeer.