Skip to main content

Fiets4Safe op Raaylandcollege Praktijkonderwijs in Venray

Jongeren op het Raaylandcollege Praktijkonderwijs in Venray worden op donderdag 2 juli via een theatervoorstelling gevraagd om als jury in een rechtszaak een mening te geven over enkele risicovolle situaties.

Lees meer

Fiets4Safe levert middels theatervorm een substantiële bijdrage aan het vergroten van kennis over verantwoord fietsgebruik in relatie tot het verkeer. Met een heuse rechtszaak en acteurs in de rol van advocaten en rechter worden scholieren in groep 1 en 2 van het voortgezet onderwijs eigentijdse en praktijkgerichte informatie met hoge impactgraad geboden. Hierbij staat het aanspreken op onverantwoord en risicovol gedrag en vooral ook het benadrukken van positief gedrag in het verkeer centraal. De technische kant van de fiets blijft grotendeels buiten schot. Dus geen informatie over de werking van fiets en de staat van de fiets.

Tijdens Fiets4Safe staan de volgende onderdelen centraal:

  • Gebruik van de fiets in relatie tot de omgeving (verlichting, kleding, remmen, tassen).
  • Attentiewaarde voor de omgeving waarin men rijdt (sociaal en verantwoord rijgedrag op de openbare weg, met z’n drieën fietsten, bellen, appen, gamen, muziek luisteren)
  • Belangrijke verkeersregels ten aanzien van de verbetering van verkeersveiligheid (oversteken, afslaan, rood licht, rotondes, voorrang nemen of verlenen)
  • Wees proactief en alert in het verkeer, spreek elkaar sneller aan, corrigeer vrienden/vriendinnen en draag je verkregen inzichten over op andere jongeren en vriendengroepen . 

Na een korte inleiding in de wereld van fietsgedrag en gedrag van automobilisten wordt een eigentijdse videoclip met scholieren en automobilisten getoond. Dit vormt de basis voor een rechtszaak. In de videoclip komen allerlei risicovolle scènes aan bod. Na het tonen van de videoclip wordt het podium razendsnel veranderd in een rechtszaal inclusief katheders, advocaten en een rechter. De leerlingen vormen de deskundige jury en mogen het verstandige oordeel vellen over een aantal twijfelachtige situaties tussen fietsers en automobilisten. Wie zat goed en wie zat fout? De advocaten zullen hartstochtelijke pleidooien houden om de groepen leerlingen te overtuigen van hun gelijk. Kortom het geweten en daarmee ook het bewustwordingsproces van de leerlingen wordt stevig op de proef gesteld. De rechtszaak wordt afgesloten met een enerverende quiz over fietsgedrag en koele fietsfeiten. De winnaar of winnares ontvangt een passende prijzenpakket. 

Een korte blik in deze voorstelling vind je hier.