Stuurgroep

Voor de begeleiding en coaching van de organisatieverandering binnen het ROVL en voor de implementatie van de werkwijze met een dynamische programmering is een stuurgroep opgericht. Deze stuurgroep houdt toezicht en stuurt indien noodzakelijk het programmateam bij (coaching). Naast deze begeleidende taken is voor de stuurgroep een belangrijke rol weggelegd in de voorbereiding van het bestuursplatform. In de stuurgroep hebben de diverse organisatorische stromingen uit het platform zitting: wegbeheerders, Regionale Mobiliteit Overleggen (RMO’s), onderwijs, handhaving en maatschappelijke organisaties. De stuurgroep komt vier keer per jaar bij elkaar en wordt voorgezeten voor gedéputeerde Eric Geurts. De samenstelling is als volgt:

Eric Geurts

Voorzitter en vertegenwoordiger van de wegbeheerders (Deputé)

Ike Busser

Namens de bestuurders in de RMO's (Wethouder gemeente Venray)

Bert Kamphuis

Namens de bestuurders in de RMO's (Wethouder gemeente Sittard-Geleen)

Rik Caumon

Namens de Politie en het Openbaar Ministerie (Teamchef Infrastructuur, Politie, Eenheid Limburg)

Ernest Raedts

Namens de maatschappelijke organisaties (Voorzitter VVN Limburg)

Peter Paul Truijen

Namens het onderwijsveld (Directeur Terra Nigra Praktijkonderwijs Maastricht)

Marc Schrijen

Secretaris en vertegenwoordiger van het programmateam