RMO's

De Provincie Limburg is opgedeeld in 5 Regionale Mobiliteitsoverleggen (RMO's). Zowel bestuurlijk als ambtelijk werkt de regio samen aan mobiliteitsvraagstukken in het Regionaal Mobiliteit Overleg (RMO). Het ROVL heeft zitting in deze overleggen.