Platformorganisatie

De partners van het ROVL vormen samen de platformorganisatie die beslist over de strategie (meerjarenuitvoeringsprogramma) en jaarprogramma's. Het platform is een ontmoetingsplaats voor mensen en organisaties die elkaar verbinden op het gebied van verkeersveiligheid. Uit de platformorganisatie is de stuurgroep geformeerd, die richting geeft aan het programmateam. 

De samenstelling van het platform is als volgt:

ANWB regio Zuid

Janique Huijbregts
Kastanjelaan 6
5238 WE Boxtel

Arriva Nederland, regio Limburg

Rob Gulikers
CBS-weg 13
6412 EX  Heerlen

BOVAG

Roger Keijbeck
Postbus 55
6114 ZH Susteren

CBR Regio Zuid

Ron Jacquemont
Postbus 7936
5605 SH EINDHOVEN

Fietsersbond

Harrie Winteraeken
Esschenweg 65
6412 PW HEERLEN

Gemeente Brunssum, RMO Parkstad

..................
Postbus 250
6440 AG BRUNSSUM

Gemeente Maastricht, RMO Maastricht/Heuvelland

John Aarts
Postbus 1992
6201 BZ MAASTRICHT

Gemeente Sittard-Geleen, RMO Sittard-Geleen

Bert Kamphuis
Postbus 18
6130 AA SITTARD

Gemeente Roermond, RMO Midden-Limburg

Raja Fick-Moussaoui
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Gemeente Weert, RMO Midden-imburg

Frans van Eersel
Postbus 950
6000 AZ WEERT

Gemeente Venray, RMO Noord-Limburg

Ike Busser
Postbus 500
5800 AM Venray

GGZ-groep Verslavingspreventie

Marleen Creemers
Voogdijstraat 24b
6041 GD ROERMOND

Korps Landelijke Politiediensten

Ton van Til
Postbus 7165
6050 AD MAASBRACHT

Openbaar Ministerie Maastricht

Ton Dorren
Postbus 1987
6201 BZ MAASTRICHT

Openbaar Ministerie Roermond

Carla Alberts
Postbus 404
6040 AK ROERMOND

Provinciale Commissie Mobiliteit

Monica Silvestrini
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT

Provincie Limburg

..........................
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

Politie Limburg

Rik Caumon
Postbus 1230
6201 BE MAASTRICHT

Rijkswaterstaat Dienst Limburg

Hub Winten
Postbus 25
6200 MA MAASTRICHT

ROVL

Voorzitter
Eric Geurts
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

ROVL

Secretaris
Marc Schrijen
Postbus 5700
6202 MA MAASTRICHT

SWOV

Agendalid
Letty Arts
Postbus 1090
2260 BB Leidschendam

Transport en Logistiek Nederland

Paul Wassing
Postbus 3008
2700 KS  Zoetermeer

Veilig Verkeer Nederland District Limburg

Ernest Raedts
VVN district Limburg
Beekstraat 54
6001 GJ Weert

Verslavingspreventie Mondriaan Zorggroep

Hans Dupont
Postbus 545
6130 AM SITTARD

Voortgezet Onderwijs, Terra Nigra Praktijkonderwijs

Peter Paul Truijen
Terra Nigrastraat 5
6216 BK  Maastricht