Gebruik je telefoon niet als je op de fiets zit

RSS

Fiets ook veilig, blijf offline

Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen met fietsers door mobiel telefoongebruik in het verkeer. Bij 1 op de 5 fietsongevallen waar jongeren bij betrokken zijn, speelt mobiel telefoongebruik een rol. De landelijke campagne 'Fiets op, modus aan', die deze week van start gaat, stimuleert jongeren hun telefoon niet te gebruiken als ze op de fiets zitten.

Eric Geurts, gedeputeerde Verkeer: ‘De smartphone speelt een hele grote rol in het leven van jongeren, ook als ze aan het verkeer deelnemen. Check je al fietsend snapchat, dan zie je niet wat er om je heen gebeurt en heb je grote kans op een valpartij of een botsing. Levensgevaarlijk dus, niet alleen voor jezelf maar ook voor andere weggebruikers. Het reactievermogen, de controle over het voertuig, je aandacht voor andere weggebruikers, verkeerssituaties, verkeersborden of aanwijzingen. Alles wordt beïnvloedt. Deze campagne stimuleert jongeren op een leuke manier om hun aandacht bij de weg te houden en ongevallen te voorkomen’.

Campagne in Limburg
Naast posters en sociale media-aandacht worden in het onderwijs voorlichtings- en educatieprojecten uitgevoerd. Het campagneteam van TeamAlert of Veilig Verkeer Nederland gaat in gesprek met jongeren om ze bewust te maken van de gevaren van mobiel telefoongebruik in het verkeer. Ook wordt er uitleg gegeven over de Fietsmodus app.

Fietsmodus app
Fietsmodus verleidt jongeren om tijdens het fietsen hun smartphone niet te gebruiken. Met een beloning in het vooruitzicht ervaren jongeren vrijwillig het veilige gedrag. Wanneer jongeren de app aanzetten en tijdens het fietsen geen gebruik maken van hun mobiele telefoon, verzamelen ze punten en maken ze kans op mooie prijzen. Hoe langer ze tijdens het fietsen van hun apps af weten te blijven en hoe vaker ze de Fietsmodus-app gebruiken, des te groter de kans op één van de prijzen. Zo kunnen ze onder andere bioscoopkaartjes en speakerboxjes winnen.

ROVL
Verantwoordelijke voor deze campagne in Limburg is het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Limburg (ROVL). Dit is het onafhankelijk bestuursorgaan dat in opdracht van de Provincie Limburg werkt aan de verbetering van de verkeersveiligheid in Limburg. ROVL streeft dan ook naar nul verkeersslachtoffers! De campagne ‘Fiets op, modus aan’ past dan ook helemaal bij deze filosofie. Het voorkomen van ongevallen is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Samen maken we van de nul een punt!

Meer weten over de Fietsmodus app? Kijk op: www.fietsmodus.nl.

« terug