Wijkgerichte aanpak

Containerbegrip
Een containerbegrip voor alle activiteiten in en rond de wijk. Misschien komt dat wel door de verschillende definities van ‘wijk’ die we hanteren. Hoe groot is een wijk eigenlijk en tot op welk schaalniveau zijn mensen nog zelf betrokken bij hun eigen veiligheid en die van anderen? Het is bekend dat in kleine leefgemeenschappen zoals dorpjes, buurtschappen en oude stadskernen de sociale controle, - cohesie en behulpzaamheid groter zijn dan in de grote stad. Vroeger kon iedereen elkaar en liet je het vanwege dreigend gezichtsverlies wel uit je hoofd om door het dorp te razen. Deed je het wel dan werd je daarop aangesproken, al was het maar en plein de publique door meneer pastoor of de dominee tijdens de zondagpreek. Elkaar aanspreken zijn we inmiddels niet meer zo gewend. Dat doen we bij onveilige of (meestal) hinderlijke situaties via de wethouder of de politie. Dat is wel zo makkelijk, en in sommige gevallen ook wel zo veilig.

Wijkgerichte aanpak
Wij tot de macht k. En de k staat voor karakter, kracht, kennis, kapitaal, katalytisch, kern, kien, klank, klasse, kleur, klimaat, kloek, koploper, kostbaar, kras, kruidig, kunst, kwaliteit en dat alles met een knipoog……In de veranderende samenleving komen we weer in situaties terecht (nu nog vaak via sociale media) dat we er weer samen voor komen te staan om iets te realiseren of te verbeteren. En dan niet noodgedwongen, maar omdat we dat willen, iets voor elkaar willen betekenen en trots zijn op onze talenten die we in dat proces kunnen inzetten. Dat proces heeft even een zetje nodig om op gang te komen. Het youtube filmpje ‘How tot start a movenment’ geeft tot in de kern weer wat een gemeente zou kunnen doen. Het vuurtje ontsteken en faciliteiten bieden om het op gang te brengen. Wellicht is er daarna nog iets nodig om het vliegwiel draaiende te houden en misschien ook wel een trait d’union. Tegenwoordig zijn daar uitstekende middelen voor. We geven een kort overzicht van de mogelijkheden:

  • Praktijkproef Landweert Venray;
  • Wijkarrangement;
  • Wijkgerichte aanpak VVN;
  • www.verbeterdebuurt.nl;
  • Mandaat verdeling wijkbudget geven aan wijkraad;
  • Facebookpagina aanmaken voor buurten;
  • Smilyes die belonen bij gepaste snelheid (wijkfonds);
  • Je eigen idee......stuur ons een mail of zet je idee op Join Zero.