Jongeren en aandacht op de weg

Onder het motto ‘elk slachtoffer is er één teveel’ stelt het ROVL het thema  ‘Aandacht op de weg’ ook in 2017 centraal, net als in 2016. Een breed en urgent thema,  waar iedere verkeersdeelnemer mee in aanraking komt. Dus niet alleen de automobilist, maar zeker ook de fietser en de voetganger.  Wij willen ook in 2017 verkeersdeelnemers (meer) bewust maken van de risico’s in het verkeer door afleiding. Verkeersdeelnemers zullen aangesproken worden op hun eigen verantwoordelijkheid en gedragsalternatieven zullen worden aangereikt. Dit alles om veilig gedrag in het verkeer te stimuleren en de aandacht op de weg te houden. Wilt u meer weten over de achterliggende problematiek van dit thema klik hier.

Jongeren
Jongeren verrichten tijdens het fietsen relatief vaak risicovolle handelingen, zoals appen en raadplegen van sociale media op hun smartphone waardoor hun aandacht is afgeleid van de weg. 1 op 3 fietsers tussen 12-21 jaar zegt dat vaak/regelmatig te doen. Smartphonegebruik speelt (landelijk) een rol bij één op de vijf fietsongelukken waarbij jongeren betrokken zijn. Jaarlijks raken hierdoor honderden jongeren gewond. Echter, de meeste jongeren zien zelf geen probleem. Zij zijn ervan overtuigd dat ze prima gelijktijdig kunnen fietsen en hun smartphone gebruiken.

Limburgse campagne
In 2017 willen we samen met het onderwijs dit patroon gaan doorbreken en jonge fietsers ertoe bewegen om hun telefoon niet tijdens het fietsen te gebruiken. Welke mogelijkheden zijn er:

1. Landelijke campagne Fietsmodus
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft hiervoor een campagne met een app ontwikkelt die in Limburg wordt uitgerold. Wij willen jongeren (10 t/m 21 jaar), door gebruik te maken van deze Fietsmodusapp op de telefoon, het gewenste gedrag (niet gebruiken van de telefoon tijdens het fietsen) laten ervaren, zodat die ervaring hun houding en bewustzijn kan beïnvloeden. Daardoor bestaat de kans dat op langere termijn de keuze voor het veilige gedrag een bewuste, vrijwillige keuze wordt.

De Fietsmodus-app verleidt jongeren hun telefoon niet te gebruiken wanneer ze op de fiets rijden. Als ze de app aanzetten, gaat de mobiel op zwart (geen afleiding, maar berichten worden niet geblokkeerd) en sparen deelnemers punten die ze kunnen inzetten om kans te maken op verschillende prijzen. Kijk op www.fietsmodus.nl voor een nadere uitleg.

In de campagneperiodes 1 april t/m half juli en half september t/m half december worden basis-  en mideelbare scholen over deze campagne geïnformeerd en zijn posters en filmpjes ed. beschikbaar om samen de campagne onder de jongeren uit te dragen. Voor banners en flyers van de Fietsmodus-app klik hier.

2.  Educatieproject VVN voor het basisonderwijs
“Op de fiets? Even niets...” is het nieuwe online lespakket van Veilig Verkeer Nederland (VVN) voor de bovenbouw van de basisschool en de eerste klas van het voortgezet onderwijs. Leerlingen gaan in deze uitdagende verkeerslessen actief aan de slag met het onderwerp afleiding door mobieltjes op de fiets. In 2017 kan een beperkt aantal basisscholen in Limburg gratis gebruik maken van dit project. Voor meer informatie over Op de Fiets? Even niets...  klik hier of ga naar de website van VVN.

3. Educatie- of voorlichtingsprojecten TeamAlert voor het middelbaar onderwijs
Middelbare scholen in Limburg kunnen ook dit jaar gratis gebruik maken van een educatie- of voorlichtingsproject van jongerenorganisatie TeamAlert. TeamAlert creëert middels haar projecten bewustwording  omtrent de eigen verantwoordelijkheid van jongeren in het verkeer. De projecten van TeamAlert spelen in op het thema aandacht op de weg en maakt jongeren bewust van de gevaren van het risicogedrag met de smartphone en hun eigen verantwoordelijkheden in het verkeer. Het uitvoeren van deze inzetten in de campagneperiodes verstrekt de boodschap, en zorgt voor herhaling en herkenbaarheid. De volgende educatie- of voorlichtingsprojecten van TeamAlert kunnen worden ingezet: Streetbeat, Kruispunt, The Battle, Kruispunt MBOYour message , Studio Flits en FietsAlert.

4. Voorlichting door promotieteam VVN op Regionaal beroepsonderwijs (ROC's)
Gedurende het jaar zal het promotieteam 'aandacht op de weg' van Veilig Verkeer Nederland ( VVN)  Limburgse ROC's bezoeken. VVN vindt dat jongeren zich meer bewust moeten zijn van de gevaren van hun eigen gedrag en gaat hierover op met jongeren in gesprek. Centraal thema is aandacht op de weg en de risico's van afleiding in het verkeer, zoals smartphones en muziek in het verkeer.

Communicatie en aanmelden
Zowel basis-, voortgezet als middelbaar beroepsonderwijs worden geïnformeerd over de verschillende mogelijkheden en de gratis aangeboden materialen en middelen. Scholen die reeds interesse hebben kunnen dit melden via info@rovl.nl. TeamAlert of VVN  zullen contact met de scholen opnemen over de mogelijkheden.

Ook het hoger en wetenschappelijk onderwijs wordt betrokken bij de fietsmoduscampagne. Ook voor hen zijn posters en filmpjes beschikbaar die zij kunnen gebruiken in hun communicatie naar de studenten.

Naast deze activiteiten specifiek gericht op het onderwijs wordt er met VVN Limburg gekeken naar de mogelijkheden om het promotieteam in te zetten op drukke Limburgse evenementen. Tevens wordt  met VVN Limburg gekeken naar het inzetten van voorlichtingsproject Shotgun . Hier volgt later meer informatie over.  

Mocht u vragen hebben over deze campagne of activiteiten kunt u contact opnemen met info@rovl.nl.

Volg onze facebookpagina of kijk in de agenda voor activiteiten.