Jaar van de senior

In het streven naar nul verkeersdoden in Limburg was 2015 uitgeroepen tot het ‘Jaar van de senior’. Wijzer op weg’ is het campagnethema waarmee verkeersveiligheid  in 2015 onder de aandacht is gebracht bij zestigplussers..

Kwetsbare doelgroep
De snel opkomende vergrijzing in Limburg heeft onder andere gevolgen voor het verkeer. De huidige generatie ouderen is vitaler, langer actief en trekt er meer op uit dan ouderen van vroeger. Daardoor stijgt het aantal oudere weggebruikers: ouderen fietsen meer en tot latere leeftijd, en het gebruik van de auto onder ouderen neemt toe (vooral onder vrouwen en allochtonen).

Met de groei van het aantal ouderen in het verkeer, groeit ook hun aandeel in het aantal ongevallen en verkeersdoden. Functiestoornissen en lichamelijke kwetsbaarheid leiden tot onveilige verkeerssituaties. Ouderen zijn hierdoor relatief vaak betrokken bij ongevallen en ze hebben een grotere kans op ernstig letsel dan jongeren. In ruim een kwart van alle verkeersongevallen in Limburg gaat het om mensen ouder dan zestig jaar. Ernstige ongevallen van 60-plussers gebeuren vooral op de fiets (42%), terwijl de auto (25%) en te voet (18%) minder voorkomen.

Maar functiestoornissen en leeftijdsgerelateerde aandoeningen hoeven niet automatisch te leiden tot onveilig verkeersgedrag. Inzicht in de eigen beperkingen, ervaringen en compensatiegedrag (zoals reizen als het minder druk of droog is) kunnen problemen voorkomen. Ook is het belangrijk om verkeerssituaties in te richten, specifiek gericht op de gebruiker. Denk daarbij aan technische aanpassingen, zoals systemen die waarschuwen voor verkeer dat tegelijkertijd een kruispunt nadert. Ook beschermingsmiddelen zoals de fietshelm, maar ook voorlichtingen educatie  en alternatieve vervoersmogelijkheden helpen bij het verhogen van de verkeersveiligheid.

Campage 'Wijzer op weg'
Het doel van de ‘Wijzer op weg’-campagne was het vergroten van het bewustzijn en de eigen verantwoordelijkheid voor veilig verkeer onder senioren. Zij vormen traditioneel een kwetsbare groep onder de weggebruikers. Samen met haar partners zoals KBO, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, ANWB en politie organiseerden en ondersteunden het ROVL daarom het hele jaar activiteiten om veilig gedrag te stimuleren en vaardigheden bij oudere weggebruikers te verbeteren.

Het  ROVL heeft daarvoor onder andere de Gelukservice ingezet, een enthousiast campagneteam dat op allerlei evenementen in Limburg met ouderen in dialoog ging over verkeersveiligheid. Op de Facebookpagina ‘Maak van de nul een punt’ werd gedurende het jaar verslag gedaan van de activiteiten van de Gelukservice.

Begin juni presenteerde het ROVL een bijzonder éénmalig  tijdschrift. Het is speciaal ontwikkeld voor de Limburgse zestigplusser die positief in het leven staat en actief wil deelnemen aan de maatschappij. Wilt u ook nog een exemplaar ontvangen? Vraag het tijdschrift gratis aan via info@rovl.nl.