Jaar van de jonge bestuurder

Ieder jaar richten we ons op een kwetsbare groep verkeersdeelnemers. 2014 sond in het teken van jonge mensen achter het stuur. Bestuurders van 16 tot en met 24 jaar.

In 2014 hebben we veel gedaan om de verkeersveiligheid onder jongeren te vergroten. Van alle dodelijke ongevallen is 25% een jonge automobilist of bromfietser. In het Jaar van de jonge bestuurder stonden zes projecten centraal: Brom Effe Normaal (BEN), Shotgun, BOB, het Ja-project Noord-Limburg, Voortgezette rijopleing en alcohol, drugs, medcijnen en verkeer. Elk van de zes projecten is bedoeld om jongeren bewust te maken van een specifiek aspect van veilig deelnemen aan het verkeer. Lees op deze pagina meer over de projecten.

Brom Effe Normaal (BEN)
Als jongeren op de brommer of snorfiets worden bekeurd kunnen ze kiezen voor een boete of voor een leer- en werkstraf via bureau HALT. De leerstraf bestaat onder meer uit een voorlichtingsbijeenkomst waar verkeersslachtoffers vertellen over hun ongeluk en revalidatie. Naast deze bijeenkomst betrekt het project ouders en verzorgers van jongeren bij de voorlichting. Het blijkt dat hun betrokkenheid een positief effect heeft op het leerproces van de jongeren. Deze pilot is per 1 september 2014 van start gegaan in de regio Parkstad.  Voor meer informatie klik hier .

Shotgun
Shotgun is een communicatiecampagne die veilig rijgedrag onder jongeren stimuleert. De campagne richt zich op jongeren die als bijrijder (Shotgun) meerijden in een auto met een jonge bestuurder. De bijrijder heeft naast de beste plek een aantal verantwoordelijkheden: de chauffeur ondersteunen (zoals radio bedienen, TomTom bedienen en telefoon aannemen) zodat deze niet afgeleid wordt. Shotgun is een campagne van Veilig verkeer Nederland (VVN). Voor meer informatie klik hier.

Bob
De Bob-campagne richt zich op de jonge automobilist die geen alcohol drinkt als hij nog moet rijden. Bob blijft nuchter en kan daardoor zijn vrienden veilig thuisbrengen met de auto. Er wordt gericht ingezet op de jonge bestuurder bij uitgaansgelegenheden of evenementen. Campagneteams gaan langs bij diverse discotheken en lokale en regionale evenementen. De Bob campagne wordt in Limburg uitgevoerd door VVN en TeamAlert. Meer weten?

Jonge automobilisten (JA) project in Noord-Limburg
Uitgangspunt is dat een kwalitatief betere rijopleiding met aansluitend een traject dat jonge automobilisten om zelfstandig verder te leren in het verkeer, ervoor kan zorgen dat jongeren geen valse start maken en beter en veiliger beginnen aan hun rijcarrière. JA is een regionaal project voor jongeren die in het werkgebied van het Regionaal Mobiliteitsoverleg (RMO) Noord-Limburg wonen. Het JA-project zet in op de ontwikkeling van een nieuw opleidingstraject voor jonge beginnende automobilisten. Het project strekt zich weliswaar verder uit dan het traditionele traject van de basisrijopleiding, maar voor de jongeren die aan het project gaan deelnemen is het in principe de ‘normale’ weg om het rijbewijs te halen. Meer informatie klik hier.

Voortgezette rijopleiding: the DriveXperience
Deze interactieve dag richt zich op jonge automobilisten die circa een half jaar in bezit zijn van het rijbewijs.  Het doel hiervan is om jongeren bewust te maken van het eigen rijgedrag en de risico’s die zij lopen. Praktische oefeningen worden gebruikt als uitgangspunt voor zelfreflectie. Niet het beheersen van de vaardigheden maar het vermijden van risicovolle situaties staat centraal. Het verbeteren van verkeersinzicht, zelfinzicht, gevaarherkenning, risicobewustzijn en risicoacceptatie staan centraal in dit programma. Voor meer informatie klik hier of ga naar www.thedrivexperience.nl

Alcohol, drugs,medicijnen en verkeer 
Naast het menselijk leed, denk aan gewonden en doden, komt in deze les op MBO/ROC scholen  aan bod wat de verdere gevolgen in het leven kunnen zijn als er iets gebeurt na gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen. Leerlingen ervaren en zien dan dat onder invloed aan het verkeer deelnemen gewoonweg niet kan! De minicursus heeft preventieve educatie als doel en wordt uitgevoerd door Wim Ummenthum.

 Voor de agenda van deze activiteiten in Limburg  klik hier of ga naar het evenementenoverzicht op 
 onze maak van de nul een punt Facebookpagina.