Infrastructuur.

Ondanks dat ROVL het meeste ziet om het gedrag van ons in positieve zin te beïnvloeden, zijn er op infratrsuctureel gebied nog best een aantal winstpakkers te vinden.

In overleg met de Regionale Mobiliteit Overleggen in LImburg (de RMO’s) zijn de aandachtslocaties in Limburg in kaart gebracht. Speerpunten zijn 50 kmh wegen en fietsvoorzieningen. Als alle punten worden aangepakt besparen we 150 ernstige slachtoffers per jaar.

Mooiste zou natuurlijk zijn als die punten volgens de beginselen van Shared Space of Natuurlijk Sturen zouden kunnen worden aangepakt. Shared Space is de aanpak verkeersveiligheid door te werken met ruimtelijke stedelijke componenten die een appèl doen op de weggebruiker om bijvoorbeeld snelheid aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden. Natuurlijk sturen is een verbijzondering van Shared Space in het landelijk gebied. Op deze  pagina op onze site kunt u terecht voor meer informatie. 

Het gemeentelijk programma aanpak aandachtspunten zou onder de noemer we maken van de nul een punt kunnen worden gepromoot tegelijk met campagnes in de wijk.