Europa

De Europeese Commissie steekt de ambitie voor verkeersveiligheid niet onder stoelen of banken. EU streeft naar nul verkeersdoden in 2050. In de White Paper, zie hiernaast, schetst EU en toekomst voor mobiliteit. The future of transport geeft aan hoe in EU de mobiliteit dient te worden gemoderniseerd. Naast Europa vragen de Verenigde Naties ook aandacht voor verkeersveiligheid. De Wereld Gezondheid Organisatie heeft een Global plan opgesteld om wereldwijd het aantal verkeersdoden terug te dringen.

Europees Verkeersveiligheids Charter
De Europese Commissie heeft overheden en bedrijven gevraagd om concrete bijdragen te leveren aan de verkeersveiligheid. Het ROVL heeft in 2008 het Europees Verkeersveiligheids Charter ondertekend. Daarmee scharen we ons achter de ambitie van de commissie om jaarlijks 25.000 verkeersslachtoffers te voorkomen. Het programma waarmee we de Europese ambitie waar willen maken, is gebaseerd op vier lijnen: educatie en bewustwording, bestuurlijke samenwerking, kennismanagement en innovatie.

Projecten binnen het Charter:

  • Aanmoedigen bedrijfsleven om zakelijk woon-werkverkeer als bedrijfsproces te zien, gericht op schadepreventie, brandstofbeperking en gewenste attitude.

Volledig overzicht projecten www.erscharter.eu

 

Vragen, tips? Mail info@rovl.nl