Fietsmodus

De Fietsmodus-app verleidt jongeren hun telefoon niet te gebruiken wanneer ze op de fiets rijden. Als ze de app aanzetten, gaat de mobiel op zwart (geen afleiding, maar berichten worden niet geblokkeerd). Deelnemers sparen punten die ze kunnen inzetten om kans te maken op verschillende prijzen zoals bioscoopkaartjes of speakerboxjes. Kijk op www.fietsmodus.nl voor een nadere uitleg en meer informatie.

Basis- en middelbare scholen in Limburg worden via een digitale nieuwsflits ove de campagne geinformeerd en gevraagd om mee te werken aan deze campagne.

Hoe kan uw school meehelpen?

  1. bestel gratis posters via info@rovl.nl en hang de posters op in uw school;
  2. bespreek het onderwerp met leerlingen en attendeer ze op de app;
  3. laat het youtube filmpje van de campagne van het ministerie in de klas zien. Zie: www.youtube.com - zoek op Fietsmodus;
  4. communiceer over dit onderwerp via uw communicatiemiddelen naar ouders, bijvoorbeeld via nieuwsbrieven, ouderbrieven of ouderavonden;
  5. plaats banners op uw website.
  6. plan andere verkeerseducatieprojecten die uw school kan uitvoeren binnen het thema 'aandacht op de weg' zoals  'Op de fiets? Even niets..' van Veilig Verkeer Nederland voor de bovenbouw van het basisonderwijs of een verkeereducatieproject van Team Alert voor de middelbare scholen.

Toolkoit (online) materialen

Klik hier voor het filmpje van de fietsmodusapp.

Rechts in de downloads vindt u de flyer, factsheet en (online) materialen zoals banners en posters. Tevens vindt u hie een voorbeeld ouderbrief over de Fietsmodus app. Scholen kunnen posters bestellen vis info@rovl.nl.

Video Tommy-Boy
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu is een samenwerking aangegaan met Stichting T-Butterfly. De stichting wordt gedragen door Michael Kulkens, wiens 13-jarige zoon in 2015 is omgekomen bij een verkeersongeval. Tommy-Boy was met zijn telefoon bezig toen hij fietsend een kruispunt overstak. De heer Kulkens zet zich sindsdien in voor het verspreiden van de boodschap op middelbare scholen dat fietsen en smartphones niet samengaan. In samenwerking met de stichting is onderstaande video over het verhaal van Tommy-Boy gemaakt.

Voor achterliggende informatie over het thema 'Jongeren en aandacht op de weg' klik hier

Vragen? mail naar info@rovl.nl.


« terug